นร.ต่างจังหวัด ชนะเด็กกรุง ที่1 นิเทศนครฯ

นร.ต่างจังหวัด ชนะเด็กกรุง ที่1 นิเทศนครฯ


สิงห์ดำสงขลาวิศวะเรียนน่าน เด็กสตรีวิทย์2 สูงสุดของมธ.

ทปอ.ประกาศผลแอดมิชชั่นปีการศึกษา 2560 เผยรายชื่อเด็กเก่งได้คะแนนสูงสุดของคณะยอดฮิต ปลื้มเด็กต่างจังหวัด "นครศรีธรรมราช-สงขลา-น่าน" คว้าคะแนนสอบสูงสุด ขณะที่คณะ/สาขาวิชาได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ก็อยู่ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค สะท้อนเด็กเก่ง-ที่เรียนคุณภาพ ไม่ได้มีแต่ในเมืองกรุง ด้าน "น้องเก๊ต-ครองพิภพ" จากเมืองคอน ที่ทำคะแนนสอบได้อันดับ 1 ของประเทศ ติดคณะนิเทศศาสตร์จุฬาฯ เผยเคล็ดลับเก่งอังกฤษ นอกจากสนใจเรียนในห้องแล้วยังต้องขวนขวายหาความรู้จากโลกออนไลน์ และใฝ่ฝันอยากเป็นผู้กำกับหนัง ส่วน "น้องธีรภัทร" จากสงขลา ได้คะแนนอันดับ 4 ติดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ระบุไม่ได้เรียนพิเศษหรือกวดวิชาใดๆ แต่เน้นตั้งใจในเวลาเรียนและพยายามเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์

ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. เวลา 11.30 น. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะนายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายสุชัชวีร์ กล่าวว่า สมาคม ทปอ.ได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลในระบบแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ ทปอ.ที่ http://a.cupt.net โดยปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการคัดเลือกจำนวน 78 สถาบัน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 81,232 คน จำนวน 3,719 สาขาวิชา มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 70,689 คน สำหรับกำหนดสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ วันที่ 23-26 มิ.ย.นี้ ยกเว้น 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 22 มิ.ย.นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ์วันที่22-23 มิ.ย. ส่วนคณะ/วิชาอื่นๆให้เป็นไปตามประกาศของ ทปอ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุกคณะ/วิชา สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 มิ.ย.นี้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์วันที่ 19 มิ.ย.นี้

นายกสมาคม ทปอ.กล่าวอีกว่า สำหรับคณะ/ สาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง 5 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ม.ทักษิณ อัตราการแข่งขัน 1:60 อันดับที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อัตราแข่งขัน 1:50 อันดับที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อัตราแข่งขัน 1:49 อันดับที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ อัตราแข่งขัน 1:43 อันดับที่ 5 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ อัตราแข่งขัน 1:43

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 1 ของแต่ละคณะ/สาขาวิชา มีดังนี้ อันดับที่ 1 นายครองพิภพ วิรัตินันท์ สอบได้คะแนน 89.03 ได้คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบจาก ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช อันดับที่ 2 นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ สอบได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 88.07 ได้คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จบจาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา กทม. อันดับที่ 3 นายจิรายุส ทองประสม สอบได้คะแนนร้อยละ 87.86 ได้คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จบจาก ร.ร.สตรีวิทยา 2 กทม. อันดับที่ 4 นายธีรภัทร อรุณรัตน์ สอบได้คะแนนร้อยละ 86.75 ได้คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จบจาก ร.ร.มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา อันดับที่ 5 น.ส.ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรรัฐ สอบได้คะแนนร้อยละ 86.51 ได้คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จบจาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กทม. อันดับที่ 6 น.ส.สุชัญญา ยิ้มอยู่ สอบได้คะแนนร้อยละ 84.38 ได้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จบจาก ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กทม. อันดับที่ 7 นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ สอบได้คะแนนร้อยละ 82.03 ได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จบจาก ร.ร.สตรีศรีน่าน จ.น่าน

"เป็นเรื่องน่าดีใจที่ในปีนี้เด็กที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละคณะเป็นนักเรียนที่จบจาก ร.ร.ในต่างจังหวัด แสดงให้เห็นว่า เด็กต่างจังหวัดก็เป็นเด็กเก่ง มีคุณภาพ ทั้งคณะที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ก็เป็นคณะและมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด ก็แสดงให้เห็นเช่นกันว่ามหาวิทยาลัยต่างจังหวัดมีคุณภาพเช่นกัน" นายสุชัชวีร์กล่าว


นร.ต่างจังหวัด ชนะเด็กกรุง ที่1 นิเทศนครฯ

คุณแม่และน้องเก๊ต

สำหรับความรู้สึกของเด็กนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละคณะนั้น ต่อมาเวลา 13.00 น.ผู้สื่อข่าวเดินทางเข้าพบนายครองพิภพ วิรัตินันท์ หรือ "น้องเก๊ต"อายุ 18 ปี นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ได้คะแนนสูงสุดของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ปัจจุบันพักอยู่ที่บ้านใน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช โดยนายครองพิภพเปิดเผยว่า ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับนางกรรณิกา วิรัตินันท์ อายุ 51 ปี แม่ มีอาชีพเป็นแม่บ้าน มีพี่สาว 2 คน ชื่อ น.ส.ณัฏฐีกา วิรัตินันท์ ทำงานเป็นเภสัชกร และ น.ส.ณิชกานต์ วิรัตินันท์ เพิ่งเรียนจบคณะนิติศาสตร์จาก มอ.สงขลานครินทร์ ส่วนพ่อแยกทางจากแม่ไปหลายปีแล้ว รู้สึกดีใจมาก ไม่นึกไม่ฝันว่าจะสอบได้คะแนนแอดมิชชั่นเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ด้วยคะแนน 89.03 เปอร์เซ็นต์ โดยเลือกสอบ 4 อันดับคือ อันดับ 1 นิเทศศาสตร์จุฬาฯ (สายศิลป์) อันดับ 2 นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ (สายวิทย์) อันดับ 3 วารสารศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (สายศิลป์) อันดับ 4 วารสารศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (สายศิลป์)

นายครองพิภพกล่าวอีกว่า จบชั้นประถมปีที่ 6 จากโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และเรียนชั้น ม.1-ม.3 โปรแกรม EP และเรียนชั้น ม.4-ม.6 โปรแกรมมินิ EP ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.71 เมื่อจบ ม.6 ที่ผ่านมาตนกวดวิชาเพียงวิชาเดียวคือวิชาคณิตศาสตร์ กับสถาบันกวดวิชาครูที แต่ก็สนใจเรียนในห้องเรียน และนอกนั้นก็ขวนขวายหาความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากโซเชียลต่างๆ ดูหนังที่เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้เรามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งปกติตนไม่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้ว ตนใช้เคล็ดลับในการยื่นสอบแอดมินชั่นหลักด้วยการยื่นวิชาภาษาอังกฤษที่ตนถนัด ได้คะแนนมา 137.5 จริงๆ แล้วไม่ว่าจะยื่นอะไรมันสำคัญหมดเลย คือเปอร์เซ็นต์ภาษาอังกฤษที่จะเอามาใช้มีเปอร์เซ็นต์สูงมากในการช่วยให้คะแนนสอบดีขึ้นไปด้วย จริงๆแล้วตนไม่ค่อยได้อ่านหนังสือมากเท่าไหร่ แต่ภาษาอังกฤษจะขวนขวายในการดูจากภาพยนตร์หรือดูวีดิโอที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด หรือใช้คอมพิวเตอร์หรือดูโซเชียลต่างๆ ก็ลองเปลี่ยนมาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ให้เราซึมซับภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น เมื่อทำข้อสอบภาษาอังกฤษก็จะดูง่ายขึ้นทันที

ผู้สื่อข่าวถามความใฝ่ฝันในอาชีพในอนาคต นายครองพิภพกล่าวว่า ด้วยนิสัยชอบดูหนังมาตลอด มีความใฝ่ฝันอยากทำอาชีพด้านอยู่เบื้องหลังการผลิตภาพยนตร์และโฆษณาต่างๆ และเรื่องที่เกี่ยวกับฟิล์มภาพยนตร์ต่างๆ ตนชอบมาก จึงทำให้เลือกสอบสาขานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ ทั้ง 4 อันดับ ไม่ได้เลือกสอบสายวิทย์เลย ทั้งๆที่แม่ไม่อยากให้เรียนสายนี้ เพราะดูแล้วหางานทำยาก แต่ใจชอบด้านนี้มาก แต่เมื่อพูดคุยปรึกษากับแม่แล้วก็ยอมให้ตนเลือกสอบสายนี้ได้ เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือคนในสังคมได้อีกมาก และเป็นคนดีของสังคมได้เหมือนกับเรียนสายอื่นๆไม่แพ้กัน ส่วนการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ ถ้าเป็นได้ก็ดี เพราะชอบจริงๆ ตอนนี้ตัดสินใจแล้วจะเลือกเรียนทางสายฟิล์มหรือสายภาพยนตร์

ด้านนางกรรณิกา วิรัตินันท์ แม่ของนายครองพิภพ เผยว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจกับลูกชาย เขาตั้งใจเรียนและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ แนวทางในการเรียนก็ปล่อยให้เขาคิดเอง ตอนแรกไม่อยากให้ลูกเรียนสายนี้ อยากให้ลูกไปทางสายวิทย์ บอกลูกว่าคนเราเกิดมา ต้องตั้งใจทำความดี แล้วลูกก็บอกว่า สายนิเทศศาสตร์จะมีแนวทางในการทำความดีได้เยอะกว่า อย่างเช่นอาชีพแพทย์ ช่วยเหลือได้เฉพาะคนป่วยเท่านั้น แต่นิเทศศาสตร์จะสื่อสารช่วยเหลือคนได้ทุกกลุ่มทุกอาชีพ นิเทศศาสตร์เป็นสาขาอาชีพที่สื่อสารออกไปทั้งปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ทั่วไป เหมือนกับอาชีพผู้สื่อข่าวก็ถือว่าช่วยเหลือคนในสังคมได้ทุกอาชีพ เป็นการทำความจริงให้คนได้รู้ เป็นต้นแบบในการทำความดี ตนจึงยอมให้ลูกเรียนสายนิเทศศาสตร์ตามความตั้งใจของลูก และเพื่อความสุขของลูกแท้จริง สาเหตุที่ภาษาอังกฤษเขาได้คะแนนดี เริ่มต้นลูกจะดูคลิปในโลกโซเชียลต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษมาโดยตลอด หลังจากนั้น เขาก็ดูทุกอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษหมด ทำให้ช่วยการเรียนภาษาอังกฤษด้วยความเข้าใจ ทำให้ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของประเทศในปีนี้


นร.ต่างจังหวัด ชนะเด็กกรุง ที่1 นิเทศนครฯ


นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์

ส่วนนายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ ที่สอบได้คะแนนสูงเป็นอันดับ 2 ติดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯกล่าวถึงเคล็ดลับการเรียนคือ ตั้งใจเรียนในห้องเรียนและกลับบ้านทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ และเรียนพิเศษเฉพาะวิชาที่ไม่ถนัด ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ตนสอบติดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของการคัดเลือกกลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) แต่ตอนหลังรู้สึกว่าอยากเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์มากกว่าจึงสละสิทธิ และเลือกแอดมิชชั่น โดยเลือกคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอันดับหนึ่ง และดีใจมากที่สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะ


นร.ต่างจังหวัด ชนะเด็กกรุง ที่1 นิเทศนครฯ


นายจิรายุส ทองประสม

ด้านนายจิรายุส ทองประสม ซึ่งได้คะแนนสูงสุดคณะศิลปศาสตร์ มธ. กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ สาเหตุที่เลือกคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ เพราะชอบภาษาอังกฤษมาก และชอบอ่านวรรณกรรมอังกฤษและดูซีรีส์ต่างประเทศซึ่งช่วยในการฝึกภาษา และอนาคตก็อยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ เพราะการรู้และเข้าใจภาษาต่างประเทศ จะเป็นการเปิดโลกให้กับเรา

นักเรียนคนเก่งอีกคนคือ นายธีรภัทร อรุณรัตน์ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ซึ่งสอบคะแนนแอดมิชชัน ได้เป็นอันดับ4 ของประเทศ ด้วยคะแนน 86.75 สอบติดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่สอบได้คะแนนเป็นอันดับ 4 ของประเทศ และเป็นอันดับ 1 ของสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตนได้แรงบันดาลใจมาจากการที่ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสาธารณรัฐเช็ก หลังจากกลับมาก็ตั้งใจที่จะเรียนสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นการเฉพาะ ตอนผลคะแนนออกตนไม่ทราบ แต่มีพี่ที่รู้จักโทรศัพท์มาบอก ตอนทราบข่าวดีใจมาก เพราะตั้งใจที่อยากจะเรียนในสาขาวิชาดังกล่าว ตนไม่ได้เรียนพิเศษหรือไปเรียนกวดวิชา แต่จะตั้งใจในเวลาเรียนและพยายามที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

ในขณะที่นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ หรือ "น้องไบรท์" อายุ 19 ปี จากโรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน ซึ่งสอบคะแนนแอดมิชชันได้เป็นอันดับ 7 ของประเทศ ด้วยคะแนน 82.03 และเป็นคะแนนสูงสุดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ แต่ปัจจุบันเรียนอยู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า พ่อชื่อ ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ส่วนแม่ชื่อนางพิมผกา ศรีใจอินทร์ เป็นพยาบาล รพ.น่าน มีพี่ชาย 1 คน เรียนแพทย์อยู่ที่ ม.พะเยา ตนตอนนี้ เป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนหน้านี้สอบติดแพทย์ 3 สถาบัน แต่เลือกเรียนคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เนื่องจากสะดวกในการเดินทาง รู้สึกดีใจกับการได้คะแนนเป็นอันดับ 7 ของประเทศ ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นอย่างดี ตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเรียนหรือไม่ ต้องรอปรึกษากับครอบครัวอีกที ส่วนเทคนิคการเรียน โดยวิชาคำนวณจะเน้นฝึกทำแบบทดสอบสม่ำเสมอ ส่วนวิชาอื่นๆจะเน้นการสรุปย่อเนื้อหาวิชาแล้วกลับมาอ่านทำความเข้าใจอีกครั้ง นอกจากนี้ ก็จะใช้วิธีพูดคุยกับเพื่อนเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ไปในตัวด้วย


ที่มา : thairath.co.th

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์