สร้างสังคมกับชมรมทัศนศิลป์ปี 2560-2561 และกิจกรรม Experimental Workshop ArtTech ศิลปะ 4.0

สร้างสังคมกับชมรมทัศนศิลป์ปี 2560-2561 และกิจกรรม Experimental Workshop ArtTech ศิลปะ 4.0


"ชมรมทัศนศิลป์ ประสานมิตร" ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะสร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มสาขาวิชาทางศิลปะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกกลุ่มบนพื้นฐานแนวคิดทางศิลปะแบบ "อารี-ประสานมิตร" ที่ครอบคลุมถึงแนวคิดการศึกษาแบบพิพัฒนาการและแนวทางที่อาจารย์อารี สุทธิพันธ์ ได้พัฒนาขึ้นมา ตลอดจนการสืบทอดแนวทางที่แตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวางในสังคม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มทำงานศิลปะ ศิลปิน นักออกแบบ นักวิชาการ นักสร้างสรรค์ ซึ่งไปทำงานและสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ทางสังคมไทยและต่างประเทศ

ซึ่งในครั้งนี้ ชมรมทัศนศิลป์ ประสานมิตร ยังร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว), วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และมูลนิธิอารี สุทธิพันธ์ จัดงานงานแถลงข่าวโครงการของชมรมทัศนศิลป์ปี 2560-2561 และกิจกรรม Experimental Workshop ArtTech ศิลปะ 4.0 ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ เดอะ แจม แฟคตอรี่ ท่าเรือคลองสาน ธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้ทางทัศนศิลป์ตามแนวทางของศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2555 เนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธ์ จะมีอายุครบ 88 ปี ในปี 2560 ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสูงต่อวงการศิลปะและการศึกษาศิลปะสมัยใหม่และจบการศึกษา MFA(painting)จากสหรัฐอเมริกาเป็นคนแรกของประเทศไทย และนำแนวทางการเรียนศิลปะแนวใหม่เข้ามาบุกเบิกก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนการสอนศิลปะในวงกว้าง อ.อารีหรือครูอารีเคยกล่าวไว้ว่า"ผมคือครูศิลปะ ไม่ใช่ศิลปิน ผลงานที่ทำเพื่อค้นคว้าทดลองไปใช้ในการเรียนการสอน" และ"ผลงานของผมคือลูกศิษย์ไม่ใช่ภาพเขียน "เมื่อมารวบรวมผลงาน(ลูกศิษย์)ของครูอารีแล้วจึงพบว่าลูกศิษย์ครูอารีออกไปสร้างผลงาน สร้างความเปลี่ยนแปลง จนโด่งดัง ได้รับรางวัลและการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลกมากมายถึง 4วงการ คือวงการศึกษา วงการศิลปะ วงการออกแบบ วงการครีเอทีฟและโฆษณาและยังแตกหน่อไปถึงเรื่องการศึกษานวัตกรรม ซึ่งยังคงส่งพลังอย่างต่อเนื่องถึงทุกวันนี้ นับเป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านได้ช่วยสร้างและพัฒนาบุคคลากร (Human Capital) ให้กับประเทศชาติได้อย่างสำเร็จดียิ่ง

คุณสรโชติ อำพันวงษ์ ประธานชมรมทัศนศิลป์ ประสานมิตร ยังได้กล่าวเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางชมรม โดยในปี 2560 ทางชมรมทัศนศิลป์ ประสานมิตร และพันธมิตร จะมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี ให้ผู้ที่มีความสนใจทางด้านทัศนศิลป์ได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง


สร้างสังคมกับชมรมทัศนศิลป์ปี 2560-2561 และกิจกรรม Experimental Workshop ArtTech ศิลปะ 4.0


สร้างสังคมกับชมรมทัศนศิลป์ปี 2560-2561 และกิจกรรม Experimental Workshop ArtTech ศิลปะ 4.0


สร้างสังคมกับชมรมทัศนศิลป์ปี 2560-2561 และกิจกรรม Experimental Workshop ArtTech ศิลปะ 4.0


ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์