900 น.ศ.ราชภัฏเชียงใหม่เฮ! ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

900 น.ศ.ราชภัฏเชียงใหม่เฮ! ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต รหัส 55 และค้างชั้น หาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เชียงใหม่ เข้ารับใบประกอบวิชาชีพครู ภายหลังคุรุสภาได้อนุมัติใบประกอบวิชาชีพครูแก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา รวมทิ้งสิ้นกว่า 900 คน ติดต่อเข้ารับใบประกอบวิชาชีพครู ที่ศาลาร่มโพธิ์ มรภ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

900 น.ศ.ราชภัฏเชียงใหม่เฮ! ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู


900 น.ศ.ราชภัฏเชียงใหม่เฮ! ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู


ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์