ทปอ.แจงค่าสมัคร TCAS แค่หลักพัน !!!

ทปอ.แจงค่าสมัคร TCAS แค่หลักพัน !!!


ทปอ.เดินสายแจงระบบทีแทส 2ภูมิภาคแล้ว ผลครู นักเรียน ผู้ปกครองเข้าใจระบบดี เพราะประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง ขณะที่ "พงษ์อินทร์" เผยนักเรียนข้องใจค่าสมัครระบบทีแคส แจงระบบใหม่สมัครทุกรอบแค่เสียเงินหลักพัน แต่ระบบเดิมเสียเป็นหมื่น-แสนบาท

วันนี้( 13 มิ.ย.) ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในอุดมศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า จากที่ ทปอ.ได้กำหนดเดินสายชี้แจง และรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มเป้าหมายใน 4 ภูมิภาค เกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 Thai university Central Admission System (TCAS )หรือ ทีแคส นั้น ซึ่งเป็นระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบใหม่นั้น ขณะนี้ ทปอ.ได้เดินสายชี้แจงระบบทีแคส ไปแล้ว 2 ภูมิภาค คือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) ซึ่งมีครูแนะแนวโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ กล่าวต่อไปว่า จากการชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบทีแคส ใน 2 ครั้งที่ผ่านมาทำให้ทราบว่าครู นักเรียน และผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็เข้าใจระบบการคัดเลือกใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะที่ผ่านมาทปอ. รวมถึงสื่อมวลชนได้ช่วยกันเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเด็นที่นักเรียนและผู้ปกครองสอบถามมากจะเป็นเรื่องโควตาในพื้นที่ต่าง ๆว่านักเรียนในพื้นที่ยังจะได้โคตาเหมือนเดิมหรือไม่ ซึ่งได้ชี้แจงว่าถ้านักเรียนมีคุณสมบัติตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดจะยังได้โควตาเหมือนเดิม นอกจากนี้มีคำถามเรื่องค่าสมัครในระบบทีแคสว่าแตกต่างจากระบบเดิมหรือไม่ ซึ่งทปอ.ได้ชี้แจงและย้ำว่าการจะเสียค่าสมัครเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาแพงหรือไม่อยู่ที่ตัวนักเรียนว่าจะสามารถตัดสินใจว่าจะเรียนในคณะและสถาบันไหน ไม่สมัครเผื่อเลือกไปหมดเหมือนที่ผ่านมา

"ในระบบคัดเลือกเดิมนักเรียนบางคนเสียเงินเป็นหลายหมื่น บางคนเสียเป็นแสนบาทก็มี เพราะสมัครไปหมด เผื่อเลือก พอสอบติดแล้วก็ไปเสียค่าเทอมเป็นหลายหมื่น แต่ยังไม่พอใจก็มาสมัครที่อื่นอีก ทำให้เสียเงินมาก แต่ระบบทีแคสถ้านักเรียนตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเรียนคณะและสถาบันใด ก็จะเสียค่าสมัครอย่างต่ำไม่เกินพันบาท แต่ถ้าจะสมัครทุกรอบสูงสุดก็ไม่น่าจะเกิน 3 พันบาท เพราะระบบทีแคสนักเรียนไม่ต้องเดินทางไปสมัครและสอบในทุกสถาบันอุดมศึกษาเหมือนเดิม" ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ กล่าวและว่านอกจากนี้ครูยังมีคำถามว่าวิชาสอบที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษายังมีความซ้ำซ้อนกันหรือไม่ เช่น ข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา และข้อสอบวัดความถนัดทั่วไปหรือแกต และข้อสอบวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือแพต ในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งข้อสอบก็ไม่มีความซ้ำซ้อนกัน เพราะเป็นการวัดที่แตกต่างกันและเป็นข้อสอบที่สถาบันอุดมศึกษาต้องการใช้ อย่างไรก็ตามทปอ.จะเดินสายชี้แจงระทีแคสอีก 2ครั้งคือ วันที่ 16 มิ.ย. 2560 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และ วันที่ 13 ก.ค. 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)ก่อนที่จะสรุปผลการชี้แจงและข้อเสนอแนะให้ ทปอ. ต่อไป

 


Credit https://www.dailynews.co.th/education/579484

เครดิต :

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์