ทปอ.ปลื้มเดินสายแจง TCAS สองรอบคนให้ความสนใจ

ทปอ.ปลื้มเดินสายแจง TCAS สองรอบคนให้ความสนใจ


ทปอ.ปลื้มผลเดินสายชี้แจงระบบ TCAS ได้รับความสนใจ ยันคนส่วนใหญ่เข้าใจ แต่คำถามที่เจอมากที่สุดคือระบบโควตาจะยกเลิกหรือไม่ พร้อมเตรียมเดินสาย อีก 2 ครั้ง ก่อนสรุปผลและข้อเสนอแนะให้ ทปอ.ต่อไป

นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในอุดมศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ตามที่ ทปอ.ได้กำหนดเดินสายชี้แจง และรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มเป้าหมายใน 4 ภูมิภาค เกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 Thai university Central Admission System (TCAS) นั้น ขณะนี้ ทปอ.ได้เดินสายชี้แจงระบบทีแคส ไปแล้ว 2 ภูมิภาค คือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ซึ่งมีครูแนะแนวโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก โดยจากการชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ TCAS ใน 2 ครั้งที่ผ่านมาทำให้ทราบว่า ครู นักเรียน และผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็เข้าใจระบบการคัดเลือกใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะที่ผ่านมา ทปอ. รวมถึงสื่อมวลชนได้ช่วยกันเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเด็นที่นักเรียนและผู้ปกครองสอบถามมากจะเป็นเรื่องโควตาในพื้นที่ต่างๆ ว่า นักเรียนในพื้นที่ยังจะได้โควตาเหมือนเดิมหรือไม่ ซึ่งได้ชี้แจงว่าถ้านักเรียนมีคุณสมบัติตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดจะยังได้โควตาเหมือนเดิม และยังมีคำถามเรื่องค่าสมัครในระบบ TCAS ว่าแตกต่างจากระบบเดิมหรือไม่ ซึ่ง ทปอ.ได้ชี้แจงและย้ำว่าการจะเสียค่าสมัครเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาแพงหรือไม่อยู่ที่ตัวนักเรียนว่าจะสามารถตัดสินใจว่าจะเรียนในคณะและสถาบันไหน ไม่สมัครเผื่อเลือกไปหมดเหมือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ ครูยังมีคำถามว่าวิชาสอบที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษายังมีความซ้ำซ้อนกันหรือไม่ เช่น ข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา และข้อสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และข้อสอบวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งข้อสอบก็ไม่มีความซ้ำซ้อนกัน เพราะเป็นการวัดที่แตกต่างกันและเป็นข้อสอบที่สถาบันอุดมศึกษาต้องการใช้ อย่างไรก็ตาม ทปอ.จะเดินสายชี้แจงระบบ TCAS อีก 2 ครั้งคือ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ก่อนที่จะสรุปผลการชี้แจงและข้อเสนอแนะให้ ทปอ.ต่อไป

"ในระบบคัดเลือกเดิมนักเรียนบางคนเสียเงินเป็นหลายหมื่น บางคนเสียเป็นแสนบาทก็มี เพราะสมัครไปหมด เผื่อเลือก พอสอบติดแล้วก็ไปเสียค่าเทอมเป็นหลายหมื่น แต่ยังไม่พอใจก็มาสมัครที่อื่นอีก ทำให้เสียเงินมาก แต่ระบบทีแคสถ้านักเรียนตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเรียนคณะและสถาบันใด ก็จะเสียค่าสมัครอย่างต่ำไม่เกินพันบาท แต่ถ้าจะสมัครทุกรอบสูงสุดก็ไม่น่าจะเกิน 3 พันบาท เพราะระบบ TCAS นักเรียนไม่ต้องเดินทางไปสมัครและสอบในทุกสถาบันอุดมศึกษาเหมือนเดิม" ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในอุดมศึกษาของ ทปอ.กล่าว.


ที่มา http://www.thaipost.net

เครดิต :

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์