เผยโฉม 7 เด็กเก่ง แอดมิชชั่น60คะแนนสูงสุด

เผยโฉม 7 เด็กเก่ง แอดมิชชั่น60คะแนนสูงสุด


ตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) แถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชันกลางประจำปี 2560 


 ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา จำนวน  7 ราย ได้แก่

 นายครองพิภพ วิรัตินนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช คะแนน 89.03  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  คะแนน 88.07 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

นายจิรายุส ทองประสม โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ คะแนน 87.86 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ,

นายธีรภัทร อรุณรัตน  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา คะแนน 86.75 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

  น.ส.ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ คะแนน 86.51 คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

 น.ส.สุชัญญา ยิ้มอยู่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ คะแนน 84.38 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 

และนายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน คะแนน 82.03 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
----------------------------------------------------------

       นายครองพิภพ หรือ เก๊ต กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้ยื่นรับตรงในคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ แต่ไม่ติดจึงมายื่นแอดมิชชั่น คณะนิเทศฯ อีกครั้ง ผลออกมาว่าได้เข้าเรียนก็รู้สึกดีใจมาก ซึ่งตนสนใจเกี่ยวกับด้านภาพยนตร์ และชอบการสื่อสาร จึงอยากจะเข้ามาเรียนรู้ และแม้ในชั้นม.ปลายตนจะเรียนสายวิทย์-คณิตฯ แต่เมื่อเรียนอยู่ม.6 รู้สึกว่าไม่ใช่ทาง ดังนั้นเมื่อจะเข้ามหาวิทยาลัยจึงเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบและเป็นตัวเองมากกว่า ทั้งนี้เคล็ดลับในการเรียนของตนคือเน้นตั้งใจเรียนในชั้นเรียน และเพิ่มเรียนพิเศษเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ในวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้น

 "สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Thai university Central Admission System (TCAS )ที่จะเริ่มใช้ในปี 2561 นั้น เท่าที่ติดตามรู้สึกว่าน่าจะเสียโอกาส ให้ทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และความถนัดทางวิชาชีพหรือแพต เพียงครั้้งเดียว จากเดิมที่ให้สอบได้ถึง 2 ครั้ง และเลือกนำคะแนนที่ดีที่สุดไปใช้ แต่สำคัญที่สุดคืออยู่ที่การเตรียมตัวของเราเอง ซึ่งจากประสบการณ์ของผมมองว่าวิชาสำคัญๆที่เราต้องทำคะแนนให้ดี โดยเฉพาะแกต ในส่วนของภาษาอังกฤษ เพราะเป็นวิชาที่หลายมหาวิทยาลัยให้ใช้ยื่นด้วย ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่พลาดหวังก็อย่าท้อ ยังมีอีกหลายสถาบันที่เปิดรับ"เก๊ต กล่าว
 
         นายธรรมสรณ์ หรือ น้องโอ๊ค กล่าวว่า สาเหตุที่ตนเลือกเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ เพราะส่วนตัวมีความชอบในคณะนี้ และค่อนข้างสนใจวิชาด้านวิทยาศาสตร์ อย่างวิชาชีววิทยา อีกทั้งครอบครัวก็ให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเคล็ดลับการเรียนของตน คือ จะตั้งใจเรียนในห้องเรียนและจะกลับมาจดโน๊ต เพื่อทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ สำหรับการเรียนพิเศษ ตนก็จะเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่ไม่ถนัด และเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ตนสอบติดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของการคัดเลือกกลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) แต่ตอนหลังรู้สึกว่าอยากเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์มากกว่าจึงสละสิทธิ และเลือกแอดมิชชั่น ในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอันดับหนึ่ง...

         นายจิรายุส หรือ บอมบ์ กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมาก ไม่คิดว่าจะได้คะแนนสูงสุด สาเหตุที่เลือกคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ เพราะมีความสนใจชื่นชอบด้านภาษามาก โดยชอบอ่านวรรณกรรมอังกฤษและดูซีรีย์ต่างประเทศ เพราะช่วยในการฝึกภาษา ซึ่งที่โรงเรียนก็จัดโครงการพิเศษสอนในแนวทางที่ไม่จำเป็นต้องอยู่กับเนื้อหาบทเรียน ทำให้ชอบมากเพราะได้อยู่กับบทละครชอบได้ถกเถียง ไม่ต้องท่องจำ เป็นการเปิดมุมมองหลายอย่าง น่าสนุกและตื่นเต้น อย่างไรก็ตามตนตั้งใจจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ เพราะเป็นคนชอบสอน จึงอยากถ่ายทอดความรู้ที่ได้มาไม่มากก็น้อยให้กับเด็ก และอยากสนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่านให้มากขึ้น... 

"การที่รู้และเข้าใจภาษาต่างประเทศจะเป็นการเปิดโลก ได้รู้เรื่องราวต่างๆ กว้างขึ้น ไม่ใช่แค่รู้แต่ในประเทศ โดยตั้งแต่ม.6 ก็อ่านหนังสือฝึกเตรียมความพร้อมเรื่องภาษา สั่งสมไป 2-3 ปี เรียนพิเศษภาษาอังกฤษบ้าง เพื่อเพิ่มคำศัพท์ ทั้งนี้ขอฝากถึงรุ่นน้องให้เตรียมตัวเองทั้งความรู้และจิตใจให้พร้อม ไม่อยากให้เครียดเกินไป เพราะไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของชีวิต แค่ทำให้ดีที่สุด ผลออกมาแบบไหนต้องยอมรับ แต่เชื่อว่าเมื่อทำดีผลจะออกมาดีแน่นอน ส่วนการสอบ TCAS จากที่ติดตามก็รู้สึกว่าน้องๆจะต้องเตรียมตัวมากขึ้น เพราะสอบรอบเดียว ดังนั้นต้องวางแผนให้ดี ถ้าทางแรกไม่ได้ก็ต้องมีทางที่สองไว้เผื่อเลือก"บอมบ์ กล่าว...


เผยโฉม 7 เด็กเก่ง แอดมิชชั่น60คะแนนสูงสุด

         
         นายธีรภัทร  หรือน้องที กล่าวว่า
รู้สึกดีใจที่สอบติดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งในระหว่างที่เรียนตนยังไม่รู้ว่า จะเรียนสาขาใด แต่เมื่อได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ที่สาธารณรัฐเช็กเป็นเวลา 10 เดือน ทำให้รู้สึกสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรม ดังนั้นจึงเลือกเรียนในสิ่งที่สนใจ โดยตั้งใจเรียนด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ก็ยังไม่คิดว่า จบแล้วจะทำงานอะไร อยากเรียนเพื่อให้รู้ในสิ่งที่สนใจก่อน ทั้งนี้จากสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คิดว่า เราควรพัฒนาด้านการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต


 ส่วนเรื่องปัญหาการเมืองภายในประเทศนั้น ตนก็สนใจติดตามข่าวสารเป็นระยะ ซึ่งกรณีที่พล.อ.ประยุทธิ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในประเด็นคำถาม 4  ข้อ นั้นตนคิดว่า คำถามแคบเกินไป และน่าจะถามผิดประเด็น ซึ่งไม่แน่ใจว่า จะได้คำตอบที่แท้จริงจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศหรือไม่ ทั้งนี้ตนคิดว่าผู้ที่จะสะท้อนเสียงประชาชนได้ดีที่สุด คือ สื่อมวลชน ดังนั้นรัฐบาลควรให้เสรีภาพต่อสื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็น และติดตามความคืบหน้าในเรื่องต่าง ๆ ไม่ใช่ปิดกั้นสื่ออย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และหากกังวลว่า จะไม่มีระบบการตรวจสอบการทำงานของสื่อมวลชนนั้น ตนมองว่า ประชาชนที่รับสื่อ จะเป็นผู้ตรวจสอบการทำงานของสื่อมวลชนได้ดีที่สุด ไม่ใช่รัฐบาล หรือหน่วยงานของสื่อเอง...

          น.ส.ณนิฐตา หรือ น้องแป้ม กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจ เนื่องจากได้มีการเตรียมความพร้อมที่เลือกคณะจิตวิทยามาตั้งแต่เริ่มเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ว่าจะต้องใช้คะแนนวิชาอะไร อย่างไรบ้าง และก็มุ่งทำคะแนนในวิชาเหล่านั้นให้ได้ดีที่สุด โดยสาเหตุที่ตนเลือกคณะจิตวิทยา เพราะส่วนตัวเป็นคนชอบคุยและชอบรับฟัง อีกทั้งทางบ้านก็มีน้องที่เป็นเด็กจำนวนเยอะ จึงอยากเรียนจิตวิทยา เพื่อที่จะเข้าใจน้องๆ และคนอื่นๆ มาก ทั้งนี้สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS ที่จะเริ่มใช้ในปี 2561ตนมองว่าเป็นระบบที่มีความยุติธรรม เนื่องจากมีการสอบเพียงครั้งเดียว ทุกคนก็มีสิทธิเท่ากัน แต่น้องๆ ที่จะได้ใช้ระบบนี้อาจจะมีความกดดันมากขึ้น เพราะสอบในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงจะต้องมีการเตรียมตัวให้มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

         น.ส.สุชัญญา ยิ้มอยู่  หรือ น้องปาล์ม กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนสอบได้คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล แต่รู้สึกเฉยๆ และรู้สึกสับสน ว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่ และเห็นว่าคนที่จะเป็นหมอต้องมีใจรักจริงๆ จึงได้ปรึกษากับพ่อแม่ และตัดสินใจสละสิทธิ์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งพ่อแม่ก็สนับสนุนการตัดสินใจของตนทุกอย่าง ประกอบกับครอบครัวมีธุรกิจ จึงเลือกสอบเข้าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี เพื่อจะได้กลับมาช่วยดูแลธุรกิจของครอบครัวต่อไป และคงต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโลกเทคโนโลยีด้วย เพราะธุรกิจในอนาคตจะต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆ...

เผยโฉม 7 เด็กเก่ง แอดมิชชั่น60คะแนนสูงสุด


เผยโฉม 7 เด็กเก่ง แอดมิชชั่น60คะแนนสูงสุด


เผยโฉม 7 เด็กเก่ง แอดมิชชั่น60คะแนนสูงสุด


เผยโฉม 7 เด็กเก่ง แอดมิชชั่น60คะแนนสูงสุด


เผยโฉม 7 เด็กเก่ง แอดมิชชั่น60คะแนนสูงสุด


เผยโฉม 7 เด็กเก่ง แอดมิชชั่น60คะแนนสูงสุด


เผยโฉม 7 เด็กเก่ง แอดมิชชั่น60คะแนนสูงสุด

----------------
CR::::: dailynews.co.th

เครดิต :

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์