“สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ” จัดโครงการยกระดับการแสดงบันเทิง-ภาพยนตร์ ให้ได้มาตรฐานระดับโลก

“สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ” จัดโครงการยกระดับการแสดงบันเทิง-ภาพยนตร์ ให้ได้มาตรฐานระดับโลก


"สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)" ร่วมกับ "คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ" กลุ่มสมาคมวิชาชีพภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล และ กลุ่มสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการถ่ายภาพยนตร์ แถลงข่าวเปิดตัวและประชาสัมพันธ์ "โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์" โดยมี คุณวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานในการเปิดงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณภควัต สุพรรณขันธ์ นายกกลุ่มสมาคมวิชาชีพภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, คุณพิชา ศรีศันสนีย์ นายกกลุ่มสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการถ่ายภาพยนตร์ เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน และกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ โดยอาจารย์เศรษฐา วีระธรรมานนท์ ผู้จัดการโครงการ 


ภายในงานจัดให้มีการเสวนาหัวข้อ "ความสำคัญของการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0" ได้รับเกียรติผู้เข้าร่วมเสวนาจากกลุ่มสมาคมวิชาชีพภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, กลุ่มสมาคมวิชาชีพผู้ประกอบการการถ่ายทำภาพยนตร์, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการ บุคลากรในกลุ่มอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
สำหรับ "โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์" เป็นการกำหนดสมรรถนะของบุคคลตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพนี้ใช้ในการรับรองการประกอบอาชีพ ตามความสามารถที่ผ่านการทดสอบ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างเกิดความมั่นใจในการจ้างงานตามระดับความสามารถที่กำหนด โดยผู้ประกอบการ และองค์กรวิชาชีพ ในส่วนของสถานประกอบการที่จะรับบุคลากรเข้าทำงานก็จะได้รับความเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคคลเข้า ทำงาน เพราะผู้ประกอบอาชีพที่ผ่านการรับรองจากองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการจ้างงาน โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการฝึกสอนใหม่ ซึ่งมักเป็นปัญหาของสถานประกอบการที่ได้ฝึกสอนบุคลากรจนมีความสามารถดีแล้ว ก็มักจะออกไปทำงานที่ใหม่ที่ให้อัตราจ้างสูงกว่า
การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ผู้ที่ผ่านการประเมิน เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากลแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการพัฒนาศักยภาพกําลังคนที่ทำงานอยู่ในสาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อีกทั้งช่วยส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาความสามารถ การทํางานด้านต่าง ๆ ในหน้าที่ของตน ตามมาตรฐานอาชีพและวิชาชีพที่กําหนดไว้ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยเป็นที่รับรู้ และยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป
ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินโครงการฯ ในวันที่ 1 เมษายน 2560 รวมระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 18 เดือน โดยการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์จะจัดทำทั้งหมด 10 อาชีพ ซึ่งจะแบ่งครอบคลุม 5 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กล้อง ไฟ กริ๊ป ริก เสียง
การจัดทำมาตรฐานอาชีพในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสมาคมวิชาชีพการถ่ายภาพยนตร์ กลุ่มสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ผู้ประกอบการ บุคลากรในกลุ่มอาชีพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสร้างความสามารถและยกระดับการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาพยนตร์ ในการผลิตบุคลากรด้านภาพยนตร์ที่มีคุณภาพ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อป้อนสู่ตลาดในอุตสาหกรรมภาพยนตร์

“สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ” จัดโครงการยกระดับการแสดงบันเทิง-ภาพยนตร์ ให้ได้มาตรฐานระดับโลก


“สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ” จัดโครงการยกระดับการแสดงบันเทิง-ภาพยนตร์ ให้ได้มาตรฐานระดับโลก


“สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ” จัดโครงการยกระดับการแสดงบันเทิง-ภาพยนตร์ ให้ได้มาตรฐานระดับโลก


“สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ” จัดโครงการยกระดับการแสดงบันเทิง-ภาพยนตร์ ให้ได้มาตรฐานระดับโลก


“สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ” จัดโครงการยกระดับการแสดงบันเทิง-ภาพยนตร์ ให้ได้มาตรฐานระดับโลก


เครดิต :

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์