บอร์ดคุรุสภามีมติปรับหลักสูตรผลิตครู 4 ปี

บอร์ดคุรุสภามีมติปรับหลักสูตรผลิตครู 4 ปี

หวังสร้างแม่พิมพ์ยุคใหม่ รั้วอุดมฯเตรียมแต่งตัวได้คาดคลอดใช้ปี 61

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาได้เห็นตรงกันว่าจะต้องปรับมาตรฐานการผลิตครู ตามที่สภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ได้มีข้อเสนอให้มีการผลิตครูจากเดิม 5 ปี เหลือ 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทยุคใหม่ และการผลิตครูในแนวทางใหม่ โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทำรายละเอียดต่างๆแล้ว คาดว่าจะเสนอให้บอร์ดคุรุสภาพิจารณาได้ในการประชุมครั้งต่อไปช่วงปลายเดือน ก.ค.นี้ ก่อนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปรับมาตรฐานหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ให้เหลือแค่ 4 ปี และตรงตามมาตรฐานของคุรุสภา โดยตนคิดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน จากนั้นทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรครูจะต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้อง กับมาตรฐานการผลิตครูของคุรุสภา และมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. คาดว่าจะสามารถผลิตครูตามมาตรฐานหลักสูตรใหม่ 4 ปีได้ในปีการศึกษา 2561

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่าที่ประชุมยังมอบให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพครู จัดทำข้อเสนอการผลิตครูทั้งระบบ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ 1.การปรับมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งเดิมมีทั้งหมด 11 มาตรฐาน มาเป็นมาตรฐานที่อิงสมรรถนะมากขึ้น 2.การปรับวิธีการได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้เป็นการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตแทน และ 3.การปรับหลักสูตรการผลิตครูจากหลักสูตรผลิตครู 5 ปี เป็นหลักสูตรผลิตครู 4 ปี โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน

นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภากล่าวว่า สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่จะขึ้นปีที่ 5 ในหลักการเบื้องต้นจะให้เรียนไปตามหลักสูตรเดิม 5 ปีไปก่อน ส่วนนักศึกษาที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 จะปรับหลักสูตรให้ยืดหยุ่น เพื่อที่จะสามารถจบได้ภายใน 4 ปี แต่เนื้อหายังคงความเข้มข้นเหมือนเดิม.


ที่มา:thairath

เครดิต :

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์