สกศ.ดึงคนไทยทั่วโลกอุ้มศึกษา

สกศ.ดึงคนไทยทั่วโลกอุ้มศึกษา

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า จากการหารือด้านการศึกษาร่วมกับ น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้และความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 อย่างกว้างขวาง โดย สกศ.ได้จัดส่งแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี พร้อมด้วยรายงานฉบับภาษาอังกฤษ เรื่อง Education in Thailand เกี่ยวกับสถานภาพการศึกษาของไทยในปัจจุบัน โดยมอบแก่กรมสารนิเทศ กต. เพื่อส่งต่อไปถึงสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลไทยในต่างแดน 96 ประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นสื่อกลางช่วยถ่ายทอดแนวทางขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ให้กับคนไทยในต่างแดนได้รับทราบและเข้ามาสนับสนุนการศึกษาไทย นอกจากนี้ สกศ.จะร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรับบทบาทของสถาบันราชภัฏ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพครู และเป็นสถาบันผลิตครูให้มีความเข้มแข็ง.

เครดิต :

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์