จี้อุดมศึกษาสานพระราชปณิธาน ร.9

จี้อุดมศึกษาสานพระราชปณิธาน ร.9


จากการประชุมสัมมนาวิชาการ The 4th Engagement Thailand Annual Conference: University Social Commitment in a Challenging Century ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมการอำนวยการ Engagement Thailand กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า เรื่อง Engagement หรืองานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เป็นคำใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคย แต่เรื่องการทำงานกับสังคมของมหาวิทยาลัยก็ทำอยู่แล้วในรูปแบบของการให้บริการทางวิชาการ และงานจิตอาสา งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยร่วมเป็นสมาชิก 54 แห่ง และมีความก้าวหน้ามากกว่าหลายประเทศ โดยเฉพาะการที่อาจารย์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชน

จากนั้น ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายเรื่อง "พระเจ้าอยู่หัวกับพระกรณียกิจเพื่อสังคม" ตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานคือ การให้การศึกษาสร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม สำหรับในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงยึดมั่นในหน้าที่ทั้งหน้าที่ของการเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ดูแลราษฎร และหน้าที่ที่ทรงเป็นพลเมืองที่ดี ขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง มหาวิทยาลัยมีบทบาท ในการนำเสนอทางเลือกให้กับสังคมไทยและสังคมโลก พร้อมทั้งต้องสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9.


เครดิต :

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์