ชู 4 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอ่าน

ชู 4 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอ่าน


เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2560 ว่า ที่ประชุมพิจารณาแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 โดยมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานแผนการอ่าน โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธาน ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านระดับชุมชน จังหวัด ถึงระดับชาติ ภายใต้ภาพใหญ่ของรัฐบาลที่จะมีการดำเนินการในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งการทำงานจะเน้น 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์แรกสร้างพฤติกรรมการอ่านให้คนทุกวัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชนทั้งในเมืองและภูมิภาค ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพแห่งการเรียนรู้ สื่อการอ่าน และยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการอ่าน

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า วธ.ได้เสนอโครงการเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน โดยที่ประชุมเห็นว่าควรประกาศรับสมัคร และคัดเลือกเมืองต้นแบบจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ และคัดเลือกเพื่อประกาศยกย่องให้เป็นเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่านนำร่อง 10 จังหวัด จากนั้นขยายผลให้จังหวัดอื่นๆ นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกทั่วประเทศ ส่งเสริมการอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ และหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบุ๊กด้วย.


เครดิต :

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์