ม.ราชภัฎจันทรเกษม จัดรับน้องสร้างสรรค์ ให้น้องใหม่-รุ่นพี่ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ม.ราชภัฎจันทรเกษม จัดรับน้องสร้างสรรค์ ให้น้องใหม่-รุ่นพี่ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

นายธนทรรศน์ พลเดช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) เปิดเผยว่า มจษ.จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แสดงความอาลัย และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 กิจกรรม "ลูกจันทรา ต้อนรับน้องใหม่ ถวายอาลัย ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" เป็นกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ที่จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้แสดงความอาลัย และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษารุ่นพี่ ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1,599 ดอก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสภาวัฒนธรรม เขตจตุจักร และชุมชนใกล้เคียง จัดทีมวิทยากรมาช่วยสอนวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้แก่นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมนี้นับเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และยังสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ และรุ่นพี่อีกด้วย เป็น 1 ใน หลายๆ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยหล่อหลอมให้นักศึกษา มจษ.กลายเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

ม.ราชภัฎจันทรเกษม จัดรับน้องสร้างสรรค์ ให้น้องใหม่-รุ่นพี่ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

นายธนทรรศน์กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมรับน้องของ มจษ.นั้น มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุม ป้องปรามให้กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ปราศจากความรุนแรง เคารพสิทธิ เสรีภาพ ห้ามมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกาย และจิตใจ และต้องไม่มีสิ่งอบายมุขเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยก่อนเปิดภาคเรียน มจษ.ได้จัดการประชุมนักศึกษารุ่นพี่ทุกสาขาวิชา และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เพื่อรับทราบ และกำหนดแนวทาง ตลอดจนรูปแบบให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการคอยกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมรับน้องอย่างใกล้ชิด หากพบเห็นการรับน้องที่ไม่เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง จะดำเนินการยุติกิจกรรมการรับน้องของสาขาวิชานั้นทันที


ที่มา มติชน

เครดิต :

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์