เรียง 100 ความภูมิใจ Chulalongkorn Business School

เรียง 100 ความภูมิใจ Chulalongkorn Business School

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในงาน เรียง 100 ความภูมิใจ Chulalongkorn Business School ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้เหล่าคณาจารย์และนิสิตที่สร้างผลงาน สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน ทั้งจากเวทีประกวดแข่งขัน และงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2560 ตอกย้ำความเป็นที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างสรรค์บ่มเพาะบุคลากรที่มีคุณภาพ มีส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศไทย ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า "ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะบัญชีฯ จุฬาฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยให้การสนับสนุนคณาจารย์ศึกษาค้นคว้างานวิจัยใหม่ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน และนำไปใช้ได้จริงในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งส่งเสริมให้นิสิตแข่งขันประกวดตามเวทีต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเอง แสดงศักยภาพ ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดเวลา 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งวิชาการ เป็นสถาบันทางสังคม ที่สร้างสรรค์บ่มเพาะบุคลากรออกมารับใช้สังคม มีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยมาอย่างยาวนาน การจัดงาน เรียง 100 ความภูมิใจ Chulalongkorn Business School ในครั้งนี้ จึงเป็นงานหนึ่งที่เชิดชูเกียรติในความสำเร็จของคณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ"

เรียง 100 ความภูมิใจ Chulalongkorn Business School

ภายในงาน เรียง 100 ความภูมิใจ Chulalongkorn Business School มีผู้ได้รับรางวัลจากหลายองค์กรชั้นนำ มาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล ได้แก่

ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ ที่รับเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์,
รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ เจ้าของรางวัล "เพชรพาณิชย์" จากกระทรวงพาณิชย์,
ผศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี เจ้าของรางวัล Outstanding Paper Award ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 International Conference on Business and Information - Winter Session,
ผศ.ดร.เดชา เดชะวัฒนไพศาล เจ้ารางวัล Distinguished Paper Award ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 International Conference on Business and Information Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น และ ผศ.ดร.ไทยศิริ เวทไว เจ้าของรางวัล Gold Medal และ Special Award ในงาน Seoul International Inventions Fair

ขณะที่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่ 


Best Student Researcher Award ในเวทีวิจัยด้านการเงินระดับนานาชาติ,
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ BI Norway International Case Competition 2017 สำหรับระดับประเทศ อาทิ รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2017 จากสภาวิชาชีพบัญชีฯ,
รางวัลพระราชทานชนะเลิศ การแข่งขันแผนการตลาด J-MAT Award ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย,
รางวัลชนะเลิศเขตกรุงเทพและปริมณฑล โครงการ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม,
รางวัลชนะเลิศโครงการ HSBC Business Case Competition 2017 (Thailand),
รางวัลชนะเลิศ โครงการ The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin 2017 เป็นต้น รวมกว่า 100 ชีวิตที่ร่วมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ Chulalongkorn Business School

1.รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 2.ปวริศ สุวรรณเพทาย นิสิตภาควิชาการธนาคารและการเงิน เจ้าของรางวัล Best Student Researcher Award ระดับนานาชาติ จากงานประชุม Sixth Asia – Pacific Conference on Global B1.รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 2.ปวริศ สุวรรณเพทาย นิสิตภาควิชาการธนาคารและการเงิน เจ้าของรางวัล Best Student Researcher Award ระดับนานาชาติ จากงานประชุม Sixth Asia – Pacific Conference on Global B


จากซ้าย 1.ชนน หาญทวีวงศา 2.จักรพจน์ จิตรวรรณภา 3.วรรณวเรศ บุญคง นิสิตบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ตัวแทนทีมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการ BI Norway International Case Competition 2017จากซ้าย 1.ชนน หาญทวีวงศา 2.จักรพจน์ จิตรวรรณภา 3.วรรณวเรศ บุญคง นิสิตบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ตัวแทนทีมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการ BI Norway International Case Competition 2017


จากซ้าย 1.รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 2.ศุภโชค เหมือนหมาย 2.ปีติพร ปีติเจริญธรรม 2 นิสิตภาควิชาการบัญชี ตัวแทนจากทีมรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2017 จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรจากซ้าย 1.รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 2.ศุภโชค เหมือนหมาย 2.ปีติพร ปีติเจริญธรรม 2 นิสิตภาควิชาการบัญชี ตัวแทนจากทีมรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge 2017 จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบร


จากซ้าย 1.ทิพธัญญา ครุฑวัฒนา 2.เทวีรัตน์ ทองอินทร์ 3.ดวงกมล เลิศชนะพิสิฐ นิสิตภาควิชาการตลาด ตัวแทนทีม Dreamcatcher ได้รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศ และรางวัล Creative Award จากการแข่งขัน J-MAT Award คจากซ้าย 1.ทิพธัญญา ครุฑวัฒนา 2.เทวีรัตน์ ทองอินทร์ 3.ดวงกมล เลิศชนะพิสิฐ นิสิตภาควิชาการตลาด ตัวแทนทีม Dreamcatcher ได้รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศ และรางวัล Creative Award จากการแข่งขัน J-MAT Award ค


จากซ้าย 1. ภูริ ตันสุวรรณนนท์ 2.ภานุวัฒน์ มานะศิริมงคล นิสิตภาควิชาการตลาด เจ้าของรางวัลชนะเลิศเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล การแข่งขัน KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคมจากซ้าย 1. ภูริ ตันสุวรรณนนท์ 2.ภานุวัฒน์ มานะศิริมงคล นิสิตภาควิชาการตลาด เจ้าของรางวัลชนะเลิศเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล การแข่งขัน KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม


ภาพแห่งความภูมิใจ ของการจัดงานเรียง 100 ความภูมิใจ Chulalongkorn Business School เพื่อเชิดชูเกียรติให้เหล่าคณาจารย์และนิสิตที่สร้างผลงาน สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันภาพแห่งความภูมิใจ ของการจัดงานเรียง 100 ความภูมิใจ Chulalongkorn Business School เพื่อเชิดชูเกียรติให้เหล่าคณาจารย์และนิสิตที่สร้างผลงาน สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน


เครดิต :

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์