ภาษาพลิกชีวิตคน? ที่นี่มีคำตอบ! “THINK BEYOND 2018 : ภาษาเปลี่ยนชีวิต”

 ภาษาพลิกชีวิตคน? ที่นี่มีคำตอบ! “THINK BEYOND 2018 : ภาษาเปลี่ยนชีวิต”


โลกเปลี่ยน กฎเปลี่ยน ภาษาก็ต้องเปลี่ยน! มีแนวโน้มว่าอีก 5 ปี การศึกษาไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ภาษาเป็นมากกว่าการศึกษา มีส่วนสำคัญในการยกระดับ พัฒนา และเปลี่ยนแปลงทุกแง่มุมของชีวิต วิธีคิด รวมถึงเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆ ของสังคมโลกไปอย่างมากมาย เราจำเป็นต้องใช้ภาษาเป็นสื่อในการสร้างคุณค่าให้กับโลก และเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ได้ ก่อนที่โลกจะเป็นฝ่ายเปลี่ยนเรา

งาน Think Beyond 2018 จะชวนทุกคนมาแลกเปลี่ยนมุมมองของการใช้ภาษาพลิกโลก พลิกชีวิต เด็กไทยจะได้ทำความรู้จักและพร้อมรับมือกับ 4 ภาษาแห่งอนาคตคือ

1. ภาษา AI : ภาษาเบื้องต้นหรือภาษาพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรเรียนรู้ ไม่เฉพาะแต่เด็กที่เรียนในสาย IT หรือเทคโนโลยีเท่านั้น เพราะการเรียนรู้ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์และการฝึกใช้โปรแกรมเบื้องต้น เช่น Microsoft Office สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใด

2. ภาษาตรรกศาสตร์ : การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คือการเรียนรู้บนพื้นฐานของตรรกศาสตร์ แสดงแก่นของความเป็นเหตุเป็นผล มีคำศัพท์ รูปแบบ และการเรียบเรียงที่ต้องศึกษาและนำไปใช้อย่างถูกต้อง กำแพงของเด็กไทยที่มีต่อวิชานี้จะถูกทำลายลงในไม่ช้า

3. ภาษาสังคมศาสตร์ : สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ถือเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่มีภาษาเป็นของตัวเอง เราจำเป็นต้องใช้ภาษาเฉพาะทางเพื่อสร้างแบบแผนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง แสดงออกในเชิงวิชาการ ความคิด นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน

4. ภาษาต่างประเทศ : โลกกำลังจะเข้าสู่คำว่าไร้พรมแดน การสื่อสารในภาษาที่หลากหลายคือความจำเป็นที่เด็กไทยจะต้องปรับตัว ภาษาอังกฤษจะกลายเป็นภาษาพื้นฐานที่ทุกคนต้องใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นการเปิดประตูไปสู่โอกาสการทำงาน และความสำเร็จ ส่วนภาษาอื่นๆ ถือเป็นความท้าทาย ถ้าช่วงชิงมาได้ก็จะเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองได้มาก

ภาษาเหล่านี้ถ้าถูกนำไปใช้ร่วมกับการทำงาน การใช้ชีวิต สามารถนำพาความสำเร็จและความสุขตรงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้

 


 ภาษาพลิกชีวิตคน? ที่นี่มีคำตอบ! “THINK BEYOND 2018 : ภาษาเปลี่ยนชีวิต”


เครดิต :

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์