ลูกหนี้เฮหลังกยศ.นำแนวคิดภูมิใจไทยมาปรับใช้ช่วยเหลือผู้กู้

ลูกหนี้เฮหลังกยศ.นำแนวคิดภูมิใจไทยมาปรับใช้ช่วยเหลือผู้กู้


กยศ.คลอดมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ โดยใช้แนวคิดของพรรคภูมิใจไทย ปรับใช้ช่วยเหลือลูกหนี้

กรณีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงแนวทางแก้ปัญหาหนี้ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. 5 ที่เป็นแนวคิดนโยบายของพรรคภูมิใจไทย ขั้นตอน

ประกอบไปด้วย

1. ลดเบี้ยปรับปัจจุบัน กยศ.คิดเบี้ยปรับ 18% เสนอให้เหลือ 0.01%

 2.ไม่มีดอกเบี้ย

 3.ปลดภาระผู้ค้ำประกัน

4.เพิ่มวิธีการใช้หนี้ด้วยการให้ผู้กู้ไปทำงานรับใช้ราชการ

 และ 5.พักชำระหนี้ 5 ปี ให้กับผู้กู้ยืมที่ไม่สามารถชำระเงินคืนได้

ทั้งนี้ ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561ได้มีประกาศของ คณะกรรมการ กยศ. เรื่องมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ ผ่านเว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th/index.php/en/news/detail/259 มีตาราง และ
ข้อความดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้กู้ยืมอยู่ระหว่างปลอดหนี้

และกรณีที่ 2 ผู้กู้ยืมอยู่ระหว่างชำระหนี้ กลุ่มสัญญา 15 ปี ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ เงื่อนไขชำระหนี้ปิดบัญชีในครั้งเดียว ลดหน่อยเงินต้น 3% ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระยะเวลา 29 ก.ย. 2561 เป็นต้นไป

กรณีที่ 3 ผู้กู้ยืมอยู่ระห่างชำระหนี้ กลุ่มสัญญา 15 ปีที่ค้างชำระหนี้ (ติดต่อเคาน์เตอร์ของธนาคาร ระบบลดอัตโนมัติ เงื่อนไขชำระหนี้ปิดบัญชีในครั้งเดียว ลดเบี้ยปรับร้อยละ 85 ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระยะเวลา 1 ธ.ค.2561 - 31 พ.ค.2562

หมายเหตุ

กลุ่มไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง (ฝบน.)/กลุ่มดำเนินคดี (ฝคบ.)
- ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ‭www.studentloan.or.th/discount/
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ ‭www.studentloan.or.th/discount-form/ เพื่อส่ง faxที่หมายเลข 0-2016-4940 และ0-2016-4950
- โทรศัพท์ 0-2016-4888 --> เมื่อได้รับเรื่อง โปรดส่งต่อให้ ฝบน./ฝคบ.เพื่อดำเนินการต่อไป

เครดิต :

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์