ใครอยากเรียนต่อต้องรู้ไว้ อาชีพวิศวกรแต่ละสาขามีอะไรบ้าง

ใครอยากเรียนต่อต้องรู้ไว้ อาชีพวิศวกรแต่ละสาขามีอะไรบ้าง


ใครอยากเรียนด้านนี้ต้องรู้ เส้นทาง "อาชีพวิศวกร" แต่ละสาขา ทำงานอะไร?

เส้นทางอาชีพ วิศวกรรมเครื่องกล (MECHANICAL ENGINEERING)

• วิศวกรควบคุมการติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบท่อ และ ระบบทางกล ภายในอาคาร/โรงงานอุตสาหกรรม
• วิศวกรอำนวยการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพสินค้า วิศวกรควบคุมเครื่องจักรกล
• วิศวกรบริหารงานซ่อมบำรุง
• วิศวกรหรือผู้ประกอบการทางระบบพลังงาน

ใครอยากเรียนต่อต้องรู้ไว้ อาชีพวิศวกรแต่ละสาขามีอะไรบ้าง

เส้นทางอาชีพ วิศวกรรมโยธา (CIVIL ENGINEERING)
• วิศวกรผู้จัดการโครงการงานก่อสร้าง
• ผู้รับเหมา โครงการงานวิศวกรรมโยธา อาคาร สาธารณูปโภค
• วิศวกรออกแบบงานโครงสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างต่างๆ
• วิศวกรโครงข่ายถนนและการพัฒนาเมือง
• วิศวกร ขนส่ง โลจิสติกส์

เส้นทางอาชีพ วิศวกรรมไฟฟ้า (ELECTRICAL ENGINEERING)
• วิศวกรออกแบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า งานระบบวัดคุมอุตสาหกรรม ระบบสื่อสาร
• วิศวกรระบบเมคคาทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรม หรืออาคารอัจฉริยะ
• วิศวกรโครงการ งานติดตั้ง บำรุงรักษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า งานระบบวัดคุมอุตสาหกรรม ระบบสื่อสาร
• วิศวกรที่ปรึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมพลังงาน งานระบบวัดคุมอุตสาหกรรม
• ผู้รับเหมางานด้านระบบไฟฟ้า งานระบบวัดคุมอุตสาหกรรม ระบบสื่อสาร
• วิศวกรระบบพลังงาน ในอาคารและอุตสาหกรรม

ใครอยากเรียนต่อต้องรู้ไว้ อาชีพวิศวกรแต่ละสาขามีอะไรบ้าง

เส้นทางอาชีพ วิศวกรรมอุตสาหการ (INDUSTRIAL ENGINEERING)
• วิศวกรกระบวนการผลิต โลจิสติกส์ และบริหารงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งองค์กรของรัฐ เช่น อุตสาหกรรมค้าส่งค้าปลีก นำเข้า ส่งออก ขนส่ง
• วิศวกรบริหารการขนส่งกระจายสินค้าและคลังสินค้า
• วิศวกรควบคุมคุณภาพ
• วิศวกรการผลิต
• วิศวกรรักษาความปลอดภัย
• วิศวกรทางด้านการบำรุงรักษา
• ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคและระบบคุณภาพ
• ที่ปรึกษาทางด้านการสอบเทียบและเครื่องมือวัด

เส้นทางอาชีพ วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering)
• วิศวกรออกแบบ ปรับปรุงสมรรถนะยานยนต์สำหรับการแข่งขัน
• วิศวกรประจำทีมการแข่งขัน หรือฝ่ายจัดการแข่งขันทางด้านยานยนต์
• วิศวกรออกแบบ ทดสอบ ควบคุมการติดตั้งงานทางด้านยานยนต์และเครื่องจักรกล
• วิศวกรยานยนต์ประจำโรงงาน
• วิศวกรอำนวยการผลิต
• วิศวกรควบคุมคุณภาพสินค้า
• วิศวกรควบคุมหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลภายในโรงงานทางด้านอุตสากรรมยานยนต์
• วิศวกรออกแบบ ทดสอบ งานทางด้านยานยนต์
• วิศวกรควบคุมการติดตั้งระบบงานทางด้านยานยนต์
• วิศวกรการขายหรืองานบริการทางด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมยานยนต์
• อาจารย์/นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
• ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการทางด้านยานยนต์
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางวิศวกรรมยานยนต์และเครื่องกล เช่น วิศวกรประเมินราคา ฯลฯ

ใครอยากเรียนต่อต้องรู้ไว้ อาชีพวิศวกรแต่ละสาขามีอะไรบ้าง

Cr:: u-review.in.th

เครดิต :

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์