10 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกปี 2015-2016

10 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกปี 2015-2016


สื่อต่างประเทศได้มีการเผยแพร่ข้อมูลถึงการจัดลำดับประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2015 - 2016 โดยคุณพ่อคุณแม่เชื่อกันหรือไม่คะว่า ประเทศที่อยู่ในลำดับต้นจำนวน 5 ประเทศนั้น อยู่ในทวีปแถบเอเซียบ้านเรานี่เอง

ประเทศที่ติดอันดับมีระบบการศึกษาดีที่สุดคือ ประเทศเกาหลีใต้
เกาหลีใต้ทุ่มงบประมาณการศึกษาในปีที่ผ่านมา $11,300,000,000 และมีอัตราการรู้หนังสือจำนวนทั้งสิ้น 97.9% แบ่งออกเป็น เพศชาย 99.2% และเพศหญิง 96.6% และจะเห็นได้ว่าทั้งนักเรียนและนักศึกษาของประเทศนี้จะเรียนหนังสือกันหนักมาก โดยมีการจัดตารางเรียนแน่นทุกวัน ซึ่งสามารถแบ่งระบบการศึกษาได้ดังนี้ ชั้นประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 3ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี และวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย 4 ปี

2.ประเทศญี่ปุ่น
ต้องยอมรับว่าความสำเร็จทางการศึกษาของประเทศนี้นั้น อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล ยกตัวอย่างเช่น การสอบวัดความรู้ด้านวิชาคณิตศาสตร์นานาชาติ ผลปรากฎว่า เด็กญี่ปุ่นถูกจัดให้ติดอยู่ในอันดับต้น ๆ มาโดยตลอด ซึ่งวัดจากผลการสมัครเข้าเรียนตลอดจนอัตราการรับ ระบบการสอบเข้า (การสอบเอนทรานซ์) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมหาวิทยาลัย ที่นับได้ว่ามีอิทธิพลต่อการศึกษาทั้งระบบเป็นอย่างมาก ประเทศญี่ปุ่นเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก และเป็นสังคมที่มีระเบียบวินัยสูงอีกด้วย

3.ประเทศสิงคโปร์
แทบทุกปี ที่เราจะพบว่า ประเทศสิงคโปร์มีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยมติดอยู่ในลำดับต้น ๆ มาโดยตลอด ทุกโรงเรียนจะถูกควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ สามารถแบ่งระบบการศึกษาออกเป็น ชั้นประถม 6 ปี และมัธยม 4 ปี ต่อจากนั้นก็จะเป็นการศึกษาที่สูงขึ้น เช่น จูเนียร์คอลเลจ และมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนของประเทศนี้ จะเน้นความง่าย เรียนจากความเป็นจริง รวมถึงสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ 4 ด้านคือ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา

4.ประเทศฮ่องกง
หลังจากที่ประเทศฮ่องกงได้ทำการปฏิรูประบบการศึกษาใหม่ โดยยกเลิกระบบการศึกษาแบบเดิมของประเทศอังกฤษ ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จนสามารถติดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก โดยขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 9 ปี เป็น 12 ปี ขยายเวลาเรียนจบในระดับปริญญาตรีจาก 3 ปี เป็น 4 ปี และใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกวางตุ้งเป็นภาษาหลักในตำราเรียน

5.ประเทศฟินแลนด์
เชื่อหรือไม่คะว่า โรงเรียนในประเทศฟินแลนด์นั้น ไม่มีเครื่องแบบนักเรียน ไม่มีการสอบเข้าสถานศึกษา ไม่มีค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ไม่มีการจัดอันดับสถานศึกษา ไม่มีหน่วยงานคอยควบคุมวัดระดับเพื่อประเมินผล โดยการศึกษาภาคบังคับเริ่มต้นเมื่อเด็กอายุ 7 ปี ไม่เน้นการเรียนอนุบาล แต่จะเน้นให้อยู่กับครอบครัวให้มากที่สุด ซึ่งระดับประถมจะใช้เวลาเรียนน้อย และให้เด็กได้ทำในสิ่งที่สนใจมากกว่า ที่สำคัญจะไม่เน้นเรื่องการแข่งขัน นั่นถึงเป็นสาเหตุที่ทำไม ประเทศนี้จึงไม่มีเกรดเฉลี่ย

 


10 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกปี 2015-2016


6 ประเทศสหราชอาณาจักร โดยเริ่มให้ศึกษาตั้งแต่เด็กมีอายุได้ 5 ปี ไปจนถึง 16 ปี โรงเรียนมีทั้งประเภทโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน

7  ประเทศแคนนาดา ประเทศนี้ถูกจัดว่านักเรียนชั้นระดับประถมศึกษา เป็นหนอนหนังสือมากที่สุดในโลกเช่นเดียวกับประเทศสหราชอาณาจักร โดยมีอัตราการอ่านออกเขียนได้ไม่น้อยกว่า 99%

8  ประเทศเนเธอร์แลนด์ การศึกษาของประเทศนี้จะแตกต่างจากที่อื่น เพราะที่นี่มุ่งเน้นให้อิสระโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ โดยที่รัฐบาลจะไม่เข้าไปแทรกแซงเรื่องการบริหารจัดการแต่อย่างใด

9  ประเทศไอร์แลนด์ รัฐบาลของประเทศนี้ มุ่งมั่นที่จะสร้างประเทศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย และจัดได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีผู้นิยมมาเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุดอีกประเทศหนึ่งด้วย

10 ประเทศโปแลนด์ สาขาวิชาที่ขึ้นชื่อมากที่สุดคือ "สาขาวิชาการแพทย์" ได้รับการรับรองจากแพทย์สภา และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ มากที่สุดแห่งหนึ่งด้วยขอบคุณที่มา > > theasianparent

เครดิต :

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์