สวนกุหลาบ-เตรียมอุดม มียอดสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4 มากที่สุด

สวนกุหลาบ-เตรียมอุดม มียอดสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4 มากที่สุด


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เผย "สวนกุหลาบ-เตรียมอุดม" ครองแชมป์มียอดสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4 มากที่สุด

ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานสรุปผลการรับนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียนทั่วประเทศระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 สังกัด สพฐ.

โดยในระดับชั้น ม.1 มีแผนการรับนักเรียน จำนวน 696,233 คน มีผู้สมัครทั้งหมด 455,818 คน คิดเป็นร้อยละ 65 แบ่งเป็นในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 301,601 คน และนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน 154,217 คน

สวนกุหลาบ-เตรียมอุดม มียอดสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4 มากที่สุด

ชั้น ม.4 มีแผนการรับนักเรียน 406,384 คน มีผู้สมัครเรียนทั้งหมด 327,725 คน คิดเป็นร้อยละ 81 แบ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้น ม.3 โรงเรียนเดิมที่โรงเรียนรับไว้แล้ว จำนวน 119,629 คน นักเรีย ม.3โรงเรียนเดิม 107,034 คน และนักเรียน ม.3 ที่สมัครเข้าโรงเรียนอื่น จำนวน 101,062 คน

ทั้งนี้ เมื่อดูเฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 290 โรงเรียนทั่วประเทศ พบว่า รับนักเรียนเกิดกว่าแผนที่กำหนด โดย ม.1 แผนรับ 116,099 คน สมัคร 157,863 คน ซึ่งโรงเรียนที่มีผู้สมัครมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีผู้สมัคร จำนวน 1,204 คน จากแผนรับ 315 คน

ส่วนระดับชั้น ม.4 มีแผนรับ 119,507 คน สมัคร 144,830 คน โรงเรียนที่มีผู้สมัครมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีผู้สมัครจำนวน 11,930 คน จากแผนรับ 1,520 คน

สวนกุหลาบ-เตรียมอุดม มียอดสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4 มากที่สุด

สพฐ.ยังระบุด้วยว่า จากยอดตัวเลขการสมัครพบว่า โรงเรียนในต่างจังหวัดหลายแห่ง มีจำนวนผู้สมัครมากกว่าแผนรับจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของโรงเรียนมีการกระจายตัวมากขึ้น ไม่ได้กระจุกอยู่ในเฉพาะกรุงเทพมหานคร

สำหรับปฏิทินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (6 มิ.ย.) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (7 มิ.ย.) ได้มีมาตรการให้จัดสอบไม่เกินห้องละ 20 คน และห่างกันอย่างน้อยคนละ 1-2 เมตร และในกรณีที่จัดสอบโดยใช้อาคารอเนกประสงค์ให้ใช้วิธี Social Distancing นักเรียนทุกคนต้องผ่านการคัดกรองและสวมหน้ากากอนามัยเข้าสอบ ซึ่ง สพฐ.กำหนดให้เสร็จสิ้นภายในครึ่งวัน ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. เมื่อสอบเสร็จจะให้นักเรียนออกจากห้องสอบทีละห้อง เพื่อเว้นระยะห่าง

เครดิตแหล่งข้อมูล : amarintv.com

เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์