ครม.เคาะแล้ว มาตรการช่วยค่าใช้จ่ายนร.-นศ.ภาคเรียนที่1

ครม.เคาะแล้ว มาตรการช่วยค่าใช้จ่ายนร.-นศ.ภาคเรียนที่1วันที่ 3 ส.ค.2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาคการเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วงเงิน 32,000 ล้านบาท ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 22,000 ล้านบาท และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วงเงิน 10,000 ล้านบาท


สำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 1. กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย มาตรการที่ 1.ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนทุกกลุ่มในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) รวมทั้งสิ้น 10,952,960 คน โดยให้ความช่วยเหลือ 2,000 บาทต่อคนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรอบวงเงิน 22,000 ล้านบาท

มาตรการที่ 2 สนับสนุนสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรควิด-19 ไม่เกิน 10,000 บาท/โรงเรียน รวมจำนวน 34,887 แห่ง แบ่งเป็น สถานศึกษาของรัฐ 30,879 แห่ง และสถานศึกษาเอกชน ที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐ อีก 4,008 แห่ง วงเงินรวมทั้งสิ้น 94.08 ล้านบาท สำหรับมาตรการที่ 1 วงเงิน 22,000 ล้านบาท ยังคงใช้จ่ายจากพ.ร.ก. เงินกู้ ฯ ขณะที่ วงเงิน 94.08 ล้านบาท มาตรการที่ 2 เดิมที่อยู่ในเงินกู้ช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานั้น ให้ใช้เงินจากงบประมาณแทน เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขการใช้เงินกู้2. โครงการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยนิสิต นักศึกษา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,788,522 คน แบ่งเป็น นิสิต นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จำนวน 1,458,978 คน , นิสิต นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จำนวน 285,000 คน และ นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐนอกสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จำนวน 44,544 คน

1. ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐจำนวน 100 แห่ง ตั้งแต่ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบ โดยลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ต้องจ่ายในส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ช่วยเหลือในอัตรา 50% ส่วนตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ช่วยเหลืออัตรา 30% และตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไปช่วยเหลือในอัตรา 10% โดยรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐจะร่วมกันช่วยเหลือเยียวยาในสัดส่วน 6:4

2. ช่วยค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน จำนวน 72 แห่ง โดยเยียวยาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา คนละ 5,000 บาท

3. ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา อื่น ๆ เช่น การให้ทุนศึกษา ขยายเวลาการชําระ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่อนจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ขยายเวลาสําเร็จการศึกษา ลดและคืนค่าหอพัก รวมทั้งการจ้างงาน/ส่งเสริมรายได้ให้กับนักศึกษา เป็นต้นสำหรับมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาทั้งของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มุ่งช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้บุตรหลานยังสามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้ต่อไปได้ ขณะเดียวกันยังลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจอยู่ในขณะนี้ กรณีสถานศึกษาที่อยู่ภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น คณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณาใช้แหล่งเงินอุดหนุนขององค์กรกปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นลำดับแรกก่อน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 1. เช็คเลย! ประกันสังคมเยียวยา 5,000 บาท ใครได้บ้าง?
 2. เช็กเลย ! ใครได้เงินอีก 4,000 บาท ม.33-คนละครึ่ง โอนสัปดาห์หน้า
 3. อนุมัติงบ27,005.66ล้าน ช่วยคนถือบัตรคนจน ขยายเวลาลดค่าน้ำ/ค่าไฟ
 4. ตรวจสอบสิทธิเยียวยารอบ 2 ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 คลิ๊กเดียวจบ
 5. เช็คเลย! เงินเยียวยา มาตรา 33-39-40 โอนเข้าวันไหนบ้าง?
 6. เปิดตรวจสอบสิทธิเยียวยา ม.40 กลุ่มสมัครใหม่ 19 จว.
 7. ลุ้น 7 ก.ย.! ชงเข้าครม.แจก 2,500 รอบสอง ผู้ประกันตนม.33
 8. อ่านด่วน!‘คนตกหล่น’อีก 2.5 แสนคน รีบติดต่อธนาคาร รับเยียวยา 5 พัน ม.39-40
 9. เปิดวิธียื่นรับเงิน 50% ของค่าจ้าง เมื่อผู้ประกันตนป่วยโควิด-19
 10. เช็คที่นี่! คุณสมบัติ-ขั้นตอน ขอรับ 3,000 บาท ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย-ไร้ที่พึ่ง
 11. เปิดขั้นตอนสมัครพร้อมเพย์ ก่อนรับเงินเยียวยาไม่ต้องไปที่ธนาคาร
 12. เช็คเลย! สิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 คลิกที่นี่ที่เดียวจบ
 13. อ่านเลยสมัครยังไง-เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ฟรีแลนซ์ ม.39-40 รับ 5,000
 14. ใครได้บ้างเช็กเลย! ครม.เห็นชอบมาตรการเยียวยาเพิ่ม ม.33 ใน 10 จว. 9 อาชีพ
 15. หายคาใจ คนละครึ่งเฟส 3 ห้ามใช้ผ่าน เดลิเวอรี่ เด็ดขาด!
 16. คนละครึ่ง เฟส 3 เตือนไม่ยืนยันตัวตนระวังอด เปิด 3 วิธีเตรียม
 17. เฮ!!รัฐเยียวยา นายจ้าง-ลูกจ้าง ในระบบประกันสังคม
 18. ง่ายๆ 8 ขั้นตอน วิธีลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้”-เช็กเลย ใครมีสิทธิบ้าง
 19. เช็คเลย คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียน ใช้ได้วันไหน และเงินเข้าเมื่อไหร่?
 20. 3.5 ล้านคนเฮลั่น! ลดเงินสบทบ ผู้ประกันตนมาตรา 40 นาน 6 เดือน
 21. เช็คเลย คนละครึ่งเฟส4 ได้คนละกี่บาท? เริ่มใช้ 1 ก.พ.นี้
 22. คนละครึ่ง 4,500 บาทใช้ได้อีก 1 เดือน ถึง 31 ธ.ค.เท่านั้น
 23. ขั้นตอนลงทะเบียน วิน-แท็กซี่ รับเงินเยียวยา10,000บาท
 24. ผู้ปกครองเช็กด่วน! จ่ายเยียวยาเด็กเล็ก2,000บาท ใครมีสิทธิได้รับบ้าง
 25. เปิดขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ปี
 26. เปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง อีก 8.5 แสนสิทธิ รับเงิน 3,000บาท
 27. ด่วน! ครม.เคาะงบ 33,471 ล้านบาท แจกผู้ประกันตน ม.39-40 ใน 29 จว.แดงเข้ม
 28. ประกันสังคม แจงเหตุเงินเยียวยา 2,500 บาท ทำไมบางคนได้แล้ว -บางคนยังไม่ได้
 29. เฮ! ครม.เคาะเงินเยียวยาประกันสังคม 13 จังหวัดสีแดงเข้ม เพิ่มเป็น2เดือน
 30. รอเลย! เยียวยา ม.33 ใน 10 จว. เตรียมโอนเงินผ่านพร้อมเพย์
 31. เช็กเงื่อนไขเลย!อนุมัติ ลดค่าน้ำ ลดค่าไฟ ทั่วประเทศ 2 เดือน
 32. ประยุทธ์ เรียกถกเยียวยาเพิ่ม เราชนะ-ม33 เรารักกัน
 33. เช็คด่วน! รัฐฯ เคาะงบ 7,500 ล้าน เยียวยา นายจ้าง-ลูกจ้าง -ร้านอาหาร
 34. เช็คเลย! กสทช. จัดโปรเน็ต 79 บาท สำหรับเรียนออนไลน์
 35. นร.-นศ.เฮ! ครม.เคาะ ลดค่าเทอม - จ่ายเยียวยาคนละ 2,000 บาท ลด 50%
 36. เฮ!รัฐบาลไฟเขียวลดค่าเทอม ‘ม.รัฐ-เอกชน’ สูงสุดถึง 50 เปอร์เซ็นต์

 37. >> ดูทั้งหมด :รวมข่าวมาตรการเยียวยาจากพิษโควิด-19 รอบล่าสุด จากรัฐบาล


เครดิต :
เครดิต : เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์