ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงห้ามสถานศึกษาไล่ออกนร.-นศ.ที่ตั้งครรภ์


ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงห้ามสถานศึกษาไล่ออกนร.-นศ.ที่ตั้งครรภ์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง ห้ามสถานศึกษาให้นักเรียน-นักศึกษาที่ตั้งครรภ์ ออกจากสถานศึกษา เว้นแต่เป็นการย้ายตามความสมัครใจ

วันที่ 18 ก.พ. 66 - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 7 สถานศึกษาตามข้อ 2 ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาตามความประสงค์ของนักเรียนหรือนักศึกษาเท่านั้น"

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงห้ามสถานศึกษาไล่ออกนร.-นศ.ที่ตั้งครรภ์


ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงห้ามสถานศึกษาไล่ออกนร.-นศ.ที่ตั้งครรภ์

เครดิต :

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
คุณ : ผักอีตู๋
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 202.29.24.196

202.29.24.196,,202.29.24.196 ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
เห็นดีด้วยค่ะ ให้โอกาสเด็ก


[ วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:33 น. ]
คุณ : ครู
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.2.224.34

1.2.224.34,,node-izm.pool-1-2.dynamic.totinternet.net ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
ต้องตั้งศูนย์เด็กแรกเกิดในโรงเรียนด้วยมั๊ย เสื่อมสุดๆ


[ วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:26 น. ]
ดูดวง เลขบัตรประชาชน คลิ๊กเลย ++
กระทู้เด็ดน่าแชร์