ระบบการศึกษาไร้พรมแดนคืออะไร?


ระบบการศึกษาไร้พรมแดนคืออะไร?

หากพูดถึงระบบการศึกษาไร้พรมแดนเมื่อราว 10 ปีหรือ 20 ปีก่อนก่อน ภาพที่หลายๆ คนนึกถึงก็คงจะเป็นการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกล การเรียนรู้จากทีวีบานเล็กหรือบานใหญ่ เป็นวิดีโอที่อัดไว้หรือเป็นการถ่ายทอดสดทางทีวี ความหมายของ ‘ระบบการศึกษาไร้พรมแดน' ที่เราเข้าใจก็ดูเหมือนจะอยู่เพียงแค่ในรูปแบบนี้เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน แน่นอนว่าระบบการศึกษาไร้พรมแดนที่เราเคยรู้จักได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ขอบเขตความหมาย รูปแบบ หรือช่องทางการเรียนรู้อย่างไร้พรมแดนต่างๆ ได้มีการขยายและในรูปแบบที่เราเคยรู้จักกันก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปให้เด็กๆ แล้วอย่างมาก

ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้ไร้พรมแดน หรือระบบการศึกษาไร้พรมแดนกันค่ะ การเรียนรู้ไร้พรมแดนคืออะไร? การเรียนรู้แบบ Online อย่างง่ายๆ ที่ Starfish Labz นี้ก็เรียกว่าระบบการศึกษาไร้พรมแดนด้วยไหม? มาสำรวจเรื่องราวของการเรียนรู้ไร้พรมแดนไปด้วยกันในบทความนี้กันเลยค่ะ

การเรียนรู้ไร้พรมแดนคืออะไร?

การศึกษาทางไกลหรือระบบการศึกษาไร้พรมแดน หมายถึงการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ได้จำกัดว่าต้องอยู่เพียงแค่ในห้องเรียน ในรูปแบบตัวต่อตัวจริงๆ หรือในทางกายภาพ แต่เป็นการเรียนรู้ที่ข้ามขอบเขตทั้งเรื่องสถานที่และเวลา เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ ที่บ้านและไปจนถึงในสถานที่ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน อย่างที่กล่าวไปว่านอกเหนือจากการถ่ายทอดสดทางทีวีหรือในรูปแบบวีดิทัศน์ การเรียนรู้ไร้พรมแดนยังได้มีการวิวัฒนาการ เติบโต และได้รับการพัฒนาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและความต้องการในการเรียนรู้ต่างๆ จนกลายเป็นการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบมากมาย เช่น

-การลงเรียนคอร์ส Online ในเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
-การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างแบบ Online และที่โรงเรียน
-การเรียนรู้บนแอปพลิเคชัน หรือผ่าน AI ในลักษณะเครื่องมือการเรียนรู้อัตโนมัติต่างๆ

ในแง่นี้ ระบบการศึกษาไร้พรมแดนที่เราเคยรู้จักกันจึงไม่ได้อยู่เพียงแค่ในรูปของการประชุมทางไกล (Teleconferenced-Based Instruction) หรือในรูปแบบวิดีโอ วีดิทัศน์ หรือโทรทัศน์อีกต่อไปแล้วแต่ยังรวมถึงในรูปแบบอื่นๆ มากมาย เช่น ผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Instruction), ผ่านเว็บไซต์ (Web-Based Instruction) หรือผ่านแอปฯ (App-Based Instruction) ที่เราชื่นชอบนั่นเองเองค่ะ

คุณประโยชน์ของการศึกษาไร้พรมแดน

1. การศึกษาไร้พรมแดนช่วยกระจายโอกาสการเรียนรู้ สามารถใช้เป็นโซลูชันในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับการเรียนรู้ของเด็กๆ ในทุกๆ ที่ทั้งในแง่ของการเรียนรู้ที่โรงเรียนและการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง

2. การศึกษาไร้พรมแดนช่วยเปลี่ยนแปลงกระบวนวิธีการเรียนรู้และการจัดการศึกษา ช่วยสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ และยังรวมถึงความสนุกสนาน

3. การศึกษาไร้พรมแดนช่วยลดอุปสรรคด้านทรัพยากร สถานที่ เวลา และบุคลากร สามารถใช้เป็นโซลูชันสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆ ในทุกๆ ที่

4. การศึกษาไร้พรมแดนในรูปของการเรียนรู้แบบผสมผสานสามารถช่วยลดภาระของครูรวมถึงสถาบันและการศึกษา ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้คงคุณภาพในช่วงเวลาวิกฤตที่การเรียนการสอนที่โรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบอาจเป็นไปไม่ได้

5. การเรียนการสอนทางไกลสามารถแพร่กระจายและเข้าถึงตัวบุคคลได้อย่างหลากหลายและกว้างขวาง ไม่เพียงแค่เด็กๆ ที่สามารถเรียนรู้ได้ แต่ยังรวมถึงบุคคลในทุกๆ วัย เสริมสร้างแนวคิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Life-long Learning) แม้จะพ้นช่วงการเรียนรู้ที่โรงเรียนหรือที่มหาวิทยาลัยไปแล้ว

4 หัวใจสำคัญ ช่วยสร้างสุดยอดการเรียนรู้ไร้พรมแดน

1.ผู้เรียน

การเรียนรู้ไร้พรมแดนที่ดีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนมีอิสระในการกำหนดเวลา สถานที่ และวิธีเรียนของตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น จากการสอนโดยผ่านการสื่อสารทางไกล วีดิทัศน์ที่ผลิตเป็นรายการ วีดิทัศน์ที่บันทึกจากการสอน ตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอนในรูปของบทเรียนด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

2.ผู้สอน

นอกเหนือจากการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกหนึ่งหัวใจที่สำคัญของการเรียนรู้ไร้พรมแดนก็คือการมีตัวเลือกความหลากหลายของผู้สอนที่ดี ไม่ว่าจะเป็นคุณครูในระดับโรงเรียนหรือไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญในวัยทำงาน ในอุตสาหกรรมต่างๆ การเรียนรู้ไร้พรมแดนก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการการเรียนรู้ได้

3.การจัดการบริหารอย่างสร้างสรรค์

การเรียนรู้ไร้พรมแดนการจัดระบบการจัดที่ดี อาจมีครูที่ปรึกษาประจำตัวผู้เรียน มีที่ปรึกษาที่อาจจะไม่ใช่คุณครู รวมไปถึงการเปิดกว้าง การมีความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ในกรอบเดิมๆ

4.การควบคุมคุณภาพ

การเรียนรู้ไร้พรมแดนที่ดีควรมีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ำเสมอมีการคัดเลือกผู้สอนและบุคลากร มีวิธีการประเมิน และวิธีการปรับปรุงรวมถึงการให้บริการต่อผู้เรียนที่ดีต่างๆ นอกเหนือจากนี้ ยังควรมีการคอยอัปเดตเนื้อหาให้มีความทันสมัย มีการตรวจดูความถูกต้องของเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ

Hybrid Learning และการเรียนรู้ Online ตัวอย่างสุดยอดการเรียนรู้ไร้พรมแดนในยุคปัจจุบัน

กล่าวมาถึงตรงนี้ ผู้อ่านหลายๆ คนคงพอเห็นภาพและเข้าใจกันมากขึ้นแล้วว่าการเรียนรู้ทางไกลที่เราคุ้นเคยกันได้มีการปรับและพัฒนา และสองตัวอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดการเรียนรู้ไร้พรมแดนก็คือ Hybrid Learning การเรียนรู้เชิงผสมผสานทั้งที่โรงเรียนและแบบ Online ในสถาบันการศึกษา และการเรียนรู้ Online เช่น ผ่านแพลตฟอร์ม Starfish Labz หรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยในอนาคตที่ดีอย่างยิ่ง และเรียกได้ว่าจะต้องมีอิทธิพลและความสำคัญมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ให้เราได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ

เครดิตแหล่งข้อมูล : starfishlabz


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์