ลูกหนี้ กยศ. ลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ได้แล้วเช็กที่นี่


ลูกหนี้ กยศ. ลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ได้แล้วเช็กที่นี่


ลูกหนี้ กยศ. (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) เตรียมดำเนินการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 แล้ว

โดยลูกหนี้ กยศ. ต้องลงทะเบียนเพื่อนัดหมายทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ทางเว็บไซต์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลิกลิ้งก์(https://www.studentloan.or.th/)เพื่อลงทะเบียน โดยสามารถลงเทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2567

คุณสมบัติ ผู้เข้าโครงการ ปรับโครงสร้างหนี้ กยศ.

-กลุ่มก่อนฟ้องคดี
-กลุ่มที่บอกเลิกสัญญาแล้วแต่ยังไม่ฟ้องคดี
-กลุ่มที่ฟ้องคดีแล้วแต่ศาลยังไม่มีคำพิพากษา
-กลุ่มที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว แต่ยังไม่บังคับคดี
-กลุ่มที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว และได้บังคับคดีแล้ว
-กลุ่มอื่น ๆ

เงื่อนไข โครงการ ปรับโครงสร้างหนี้ กยศ.

-ผู้กู้ยืมจะต้องผ่อนชำระเงินคืนกองทุนฯ เป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน
-ผู้กู้ยืมต้องชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี
-การชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
-ส่วนลดเบี้ยปรับ 100%
-ปลดภาระผู้ค้ำประกันหลังจากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
-ปรับเปลี่ยนลำดับการตัดชำระใหม่จากเดิม เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย เงินต้น เป็นตัดเงินต้นส่วนที่ครบกำหนด ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ

ขั้นตอนการเข้าโครงการ ปรับโครงสร้างหนี้ กยศ.

1.ลงทะเบียน เพื่อนัดหมายทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ทางเว็บไซต์ คลิกลิ้งก์(https://www.studentloan.or.th/)เพื่อลงทะเบียน

2.ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ กยศ. ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ที่สำนักงานของกองทุนฯ (ช่วง 3 เดือนแรก เข้ามาทำสัญญาทุกวันไม่เว้นวันหยุดเวลา 09.00 - 20.00 น.)

ทั้งนี้ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า การปรับโครงสร้างหนี้ครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้กู้สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ ปลดภาระผู้ค้ำประกัน รวมถึงลดกระบวนการดำเนินคดี บังคับคดี ซึ่งคาดว่าจะมีเงินกลับเข้ามาที่กองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง และทำให้มีเงินหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา รุ่นน้องต่อไป

เครดิตแหล่งข้อมูล : thansettakij


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์