กยศ. ออกเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณให้ ผู้กู้ ประวัติการชำระเงินคืนดี


กยศ. ออกเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณให้ ผู้กู้ ประวัติการชำระเงินคืนดี


กยศ. ออกเกียรติบัตร 2.9 ล้านฉบับ ให้ผู้กู้ที่มีประวัติการชำระเงินคืนดี เพื่อขอบคุณ และเป็นเครื่องยืนยันว่ามีวินัยทางการเงินที่ดี


ขณะนี้ กองทุนฯ ได้จัดทำเกียรติบัตรขึ้น เพื่อมอบให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี จำนวน 2.9 ล้านราย เพื่อเป็นการขอบคุณ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้กู้ยืมเงินรุ่นพี่ ที่ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาที่มีค่าให้แก่รุ่นน้อง โดยแบ่งกลุ่มผู้กู้ยืมเงินที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี เป็น 3 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 กลุ่มผู้กู้ดีเลิศ : ผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เลย แม้แต่ครั้งเดียว และมีสถานะปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประเภทที่ 2 กลุ่มผู้กู้ดีเยี่ยม : ผู้กู้ยืมที่ชำระเงินคืนปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประเภทที่ 3 กลุ่มผู้กู้ดี : ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระเงินอย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ มีผู้กู้ยืมจำนวนมากที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ได้มีอนาคตที่ดี มีหน้าที่การงานที่ดี อยู่ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ กองทุนฯจึงขอเชิญชวนให้ผู้กู้ยืมเงินที่มีคุณสมบัติดังกล่าว เข้าระบบเพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตร ได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยเกียรติบัตร ที่มอบให้กับผู้กู้ยืมนั้นเป็นการแสดงว่า เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและมีวินัยทางการเงิน และสามารถใช้รับสิทธิพิเศษในกิจกรรมตามเงื่อนไข ที่กองทุนฯกำหนดต่อไป กองทุนฯได้ดำเนินการ ให้กู้ยืมเงินตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้กู้ยืมเงินรวมทั้งสิ้น 6.8 ล้านราย

สำหรับกลุ่มผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระ และผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ หากมาชำระหนี้ปิดบัญชี จะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ทั้งนี้ กองทุนฯเชื่อว่าผู้กู้ยืมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกคน ล้วนเป็นกำลังสำคัญในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม รวมถึงขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ โดยเฉพาะผู้กู้ยืมเงินที่มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ และมีวินัยทางการเงินที่ดี

กองทุนฯ ขอขอบคุณผู้กู้ยืมทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป

 
กยศ. ออกเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณให้ ผู้กู้ ประวัติการชำระเงินคืนดี

เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์