กยศ.จี้ผู้กู้ 800 กว่าราย ติดต่อด่วน พบขาดจ่ายหนี้นาน10ปี


กยศ.จี้ผู้กู้ 800 กว่าราย ติดต่อด่วน พบขาดจ่ายหนี้นาน10ปี


กยศ. จี้ ผู้กู้ยืม 800 กว่าราย ติดต่อด่วน พบ ขาดจ่ายหนี้นาน 10 ปี หากเพิกเฉยต้องดำเนินคดี

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า

 ขณะนี้ กองทุนฯ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งหนังสือขอให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญาผู้กู้ยืม จำนวน 807 ราย ที่ไม่เคยติดต่อชำระเงินคืนเลยเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ หากผู้กู้ยืมยังเพิกเฉยกองทุนฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีเพื่อมิให้รัฐเสียหาย แต่หากผู้กู้ยืมกลุ่มดังกล่าวมาปรับโครงสร้างหนี้ จะมีโอกาสขยายระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี และผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดทันทีหลังจากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

สำหรับเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ กำหนดให้ผู้กู้ยืมผ่อนชำระเงินคืนกองทุนฯ เป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน และต้องชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี โดยในการชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อชำระหนี้งวดสุดท้ายเสร็จสิ้น กองทุนฯ จะให้ส่วนลดเบี้ยปรับเดิมที่ตั้งพักไว้ทั้งหมด 100% จากการที่กองทุนฯ ได้เปิดให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์-28 เมษายน 2567 มีผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จำนวน 32,338 ราย ยอดหนี้รวมทั้งหมดกว่า 6,542 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทุนฯจะเปิดให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงผู้กู้ยืมสามารถเข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้ที่งาน "มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และ ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ หลังจากนั้นจะมีการจัดในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป และผู้กู้ยืม สามารถเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ได้ที่สำนักงานกองทุนฯ ทุกวัน โดยสามารถลงทะเบียนนัดหมายเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์