เปิด20อันดับมหาวิทยาลัย กวาดความนิยมสูงสุดในปี2567


 เปิด20อันดับมหาวิทยาลัย กวาดความนิยมสูงสุดในปี2567

วันที่ 17 พ.ค. 67 - เว็บไซต์ Unirank จัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยทั่วประเทศ โดยในปี 2567 นี้ มี 123 สถาบันของไทยที่เข้าเกณฑ์คัดเลือกของ Unirank ซึ่งพิจารณาจากความนิยมของเว็บไซต์

โดยพิจารณาจาก 3 เกณฑ์ ดังนี้ 1.ความนิยมของเว็บไซต์ 2.ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ 3.มีข่าวสารใหม่อยู่เสมอ โดยมหาวิทยาลัยที่อยู่อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับ 20 มหาวิทยาลัยยอดนิยมในปีนี้

มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเครดิต :
เครดิต : เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์