ศธ.ออกคำสั่งผ่อนผันแต่งเครื่องแบบนักเรียน ลดภาระใช้จ่ายผู้ปกครอง


ศธ.ออกคำสั่งผ่อนผันแต่งเครื่องแบบนักเรียน ลดภาระใช้จ่ายผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.67 พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 16 พ.ค. 2567 เรื่อง การยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน

"เรื่อง การยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแนบนักเรียน

เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในกำกับ กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ "เรียนดี มีความสุข" ที่มุ่งเน้นการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง สู่การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต ให้ทุกหน่วยนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและปฏิบัติราชการนั้น

เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง จึงให้ทุกหน่วยแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด พิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบและรองเท้าของนักเรียน เป็นชุดหรือรองเท้าอื่น โดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม แล้วรายงานผลการดำเนินการ พร้อมข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบ (ผ่านสำนักงานรัฐมนตรี)

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ"

 

 
ศธ.ออกคำสั่งผ่อนผันแต่งเครื่องแบบนักเรียน ลดภาระใช้จ่ายผู้ปกครอง

เครดิต :

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์