สกร.พร้อมจัดสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน


สกร.พร้อมจัดสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สกร.พร้อมจัดสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน"ธนากร" เผย สกร.เตรียมพร้อมจัดสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งเป้าเปิดรับสมัครเข้าสอบเทียบ ครั้งแรกได้ไม่เกินภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เปิดเผยความคืบหน้าการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำลังจัดทำร่างประกาศ ศธ.เรื่อง การเทียบระดับการศึกษาด้วยวิธีการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งระหว่างนี้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเดียวกันกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อให้ได้คุณภาพเช่นเดียวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นที่ยอมรับ และผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

เตรียมโปรแกรมและระบบงานทะเบียนสอบเทียบ
สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน สกร. ได้ประสานงานกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ให้จัดทำผังข้อสอบ และเครื่องมือการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน และเป็นที่ยอมรับต่อสังคม สำหรับนำไปใช้ในจัดสอบได้อย่างโปร่งใส ยุติธรรม

ขณะนี้ สกร. ได้ดำเนินการจัดเตรียมในส่วนของโปรแกรมและระบบงานทะเบียน เช่น โปรแกรมการรับสมัคร ระบบทะเบียนบันทึกผลข้อมูล สนามสอบ และการออกผลการศึกษา เป็นต้น โดยดำเนินการแล้วเสร็จกว่า 80 % ซึ่งถ้ามีการประกาศใช้ ประกาศ ศธ.เรื่อง การเทียบระดับการศึกษาด้วยวิธีการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ลงนามโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สกร.จะดำเนินการจัดอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุด อย่างช้าไม่เกินภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 นี้

สอบเทียบวัดความรู้ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
" การสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน ของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ เรียนจบเร็วขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย" อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าว

สำหรับศูนย์สอบเทียบ นั้น จะใช้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทำหน้าที่สอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะสถานศึกษาในสังกัด สกร.เคยดำเนินการในเรื่องการสอบเทียบอยู่แล้วจึงมีความชำนาญในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันก็จะประสานกับ สทศ.เรื่องระบบและความปลอดภัยในการสอบ เพื่อควบคุมการดำเนินการจัดสอบให้มีมาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ

เครดิตแหล่งข้อมูล : bangkokbiznews


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์