กยศ.คำนวณยอดหนี้ใหม่ระยะ 2 พบผู้กู้ยืม 6.8 หมื่นราย ปิดบัญชี-หยุดหักเงิน


กยศ.คำนวณยอดหนี้ใหม่ระยะ 2 พบผู้กู้ยืม 6.8 หมื่นราย ปิดบัญชี-หยุดหักเงิน


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยคำนวณยอดหนี้ใหม่ในระยะที่ 2 ผู้กู้ยืมจำนวนกว่า 2.05 ล้านราย เสร็จแล้ว พบมีผู้กู้ยืมจำนวน 68,000 ราย ได้รับประโยชน์และสามารถปิดบัญชีได้โดยไม่ต้องชำระเงินคืน ทั้งนี้กองทุนจะหยุดหักเงินเดือนผู้กู้ยืมจำนวน 247 ราย ที่สามารถปิดบัญชีได้


วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เปิดเผยว่า

  
"ขณะนี้กองทุนได้ดำเนินการคำนวณยอดหนี้ใหม่ (Recalculate) ระยะที่ 2 ให้แก่ผู้กู้ยืมกว่า 2.05 ล้านรายแล้ว พบว่ามีผู้กู้ยืมจำนวน 68,000 ราย มียอดชำระหนี้ครบถ้วนและสามารถปิดบัญชีได้ และจะหยุดหักเงินเดือนผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้คืนกองทุนผ่านองค์กรนายจ้าง จำนวน 247 ราย

ซึ่งการคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว จะนำรายการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินแต่ละรายที่ได้ชำระเงินคืนกองทุนนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรกมาคำนวณหนี้ใหม่ ตัดชำระเงินต้นเฉพาะส่วนที่ครบกำหนด ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับตามลำดับ คิดดอกเบี้ยในอัตรา 1% ต่อปี และคิดเบี้ยปรับในอัตรา 0.5% ต่อปี

ทั้งนี้การคำนวณหนี้ข้างต้นเป็นการคำนวณหนี้นอกระบบ กยศ. Connect โดยกองทุนฯจะมีหนังสือให้ผู้กู้ยืมแต่ละรายทราบ และเมื่อระบบเสร็จสมบูรณ์แล้วยอดหนี้ทั้งหมดจะแสดงในแอปพลิเคชั่น กยศ. Connect ต่อไป

ปัจจุบันกองทุนมีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3.5 ล้านราย แบ่งเป็นผู้กู้ยืมชำระหนี้ปกติ 1.4 ล้านราย ผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ 2.1 ล้านราย โดยเมื่อช่วงต้นปี 2567 ที่ผ่านมากองทุนได้มีการคำนวณหนี้ระยะแรกให้ผู้กู้ยืมกลุ่มเร่งด่วนที่ถูกบังคับคดี/ถูกอายัดเงิน ประมาณ 50,000 รายแล้ว ทั้งนี้ กองทุนจะทยอยดำเนินการปรับปรุงยอดหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินแต่ละกลุ่มทุกรายต่อไป ซึ่งกองทุนขอยืนยันว่าทุกคนจะได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน" นายชัยณรงค์กล่าว

เครดิตแหล่งข้อมูล :prachachat


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์