ข่าวดี!ปีนี้นักศึกษาปริญญาโท สามารถกู้เรียนกยศ.ได้

ข่าวดี!ปีนี้นักศึกษาปริญญาโท สามารถกู้เรียนกยศ.ได้


นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า

 ในปีการศึกษา64กยศ.ได้มีการขยายหลักเกณฑ์การกู้ยืมเพื่อให้นักเรียนหรือนักศึกษาสามารถเข้ามาขอกู้ได้เพิ่มขึ้น โดยเปิดให้นักเรียนระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา ที่เกี่ยวกับสืบทอดอัตลักษณ์ของชาติ หรือวิชาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มรดกตกทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ช่างทองหลวง ศิลปหัตถกรรม โบราณคดี ดนตรีไทย เป็นต้น เข้ามากู้ยืมกับ กยศ.ได้โดยตรง

นอกจากนี้ จะมีการเปิดให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ เข้ามากู้ยืมเงินในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้ด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ระดับปริญญาโท โดยจะมีหลักสูตรนำร่อง ในสาขาวิชาที่ตอบสนอง10อุตสาหกรรมเป้าหมายและ3โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ เป็นต้น รวมทั้งสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วย

ในปีหน้าจะเป็นครั้งแรกที่ กยศ.เปิดให้กู้ยืมเงินครบ4ลักษณะตามที่ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560กำหนดไว้ เพราะเดิมกยศ.จะให้กู้ยืมเพียง2ลักษณะ คือ 1.ให้กู้ยืมแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ2.ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ แต่ต่อไปจะเพิ่มเติมการให้กู้ยืมแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษา ในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ และลักษณะที่4ให้กู้ยืมแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศได้ด้วย

นายชัยณรงค์กล่าวว่า ล่าสุด คณะกรรมการกองทุนฯ มีมติเห็นชอบมาตรการแบ่งเบาภาระทางการเงินและเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้กู้ยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย.64 นาน 6 เดือน ได้แก่ การลดเบี้ยปรับ 100% กรณีชำระหนี้ปิดบัญชี โดยผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา ส่วนผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดี ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่www.studentloan.or.thโดยผู้กู้ยืมเงินต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี


เครดิต :
เครดิต : เดลินิวส์ (อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์)


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์