ทุนมูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่งเรียนต่อป.ตรี

ทุนมูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่งเรียนต่อป.ตรี

ทุนการศึกษา มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครเพื่อขอทุนการศึกษาต่อปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
1. สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
2. อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพและสามารถสอบผ่านเข้าสถาบันอุดมศึกษา
ในสายวิชาตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิกำหนด
4. เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจนหรือขาดแคลนบุพการีโดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะ
มีฐานะยากจนมีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี หรือเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ
5. เป็นผูมีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย

มหาวิทยาลัยที่ได้รับพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สามย่าน)
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
4. มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

สาขาวิชาที่ได้รับทุน
1. แพทยศาสตร์
2. วิศวกรรมศาสตร์
3. นิติศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
5. รัฐศาสตร์
6. เกษตร
7. ครุศาสตร์ (ครู)
8. เศรษฐศาสตร์

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 8 กรกฏาคม 2559

 


ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.daf.or.th/

เครดิต :

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์