เคาะแล้ว! สอบ-ไม่สอบปลายภาค นักเรียนอ่านด่วน

เคาะแล้ว! สอบ-ไม่สอบปลายภาค นักเรียนอ่านด่วนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยกรณีโรงเรียนหลายแห่งงดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อลดภาระและความเครียดของนักเรียน ว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ศธ.ได้ปรับและหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษามีความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น การปรับเปลี่ยนการนับเวลาเรียนใหม่ ที่จะนับเวลาเมื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น การเรียนออนไลน์ การทำการบ้าน เพื่อลดความกดดันของนักเรียนและผู้ปกครอง การวัดและประเมินผลใหม่ จากเดิมที่จะต้องสอบเพื่อวัดและประเมินผลเท่านั้น อาจเปลี่ยนวิธีใหม่ โดยให้ครูมอบหมายชิ้นงาน โครงงาน โปรเจ็กต์งานให้นักเรียนไปทำ และเพื่อวัดและประเมินเด็กว่ามีความรู้อย่างไร เป็นต้น ดังนั้นในการสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขึ้นอยู่กับโรงเรียนการตัดสินใจของโรงเรียนว่าจะจัดสอบหรือไม่ เพราะขณะนี้มีหลายวิธีในการวัดและประเมินผลนักเรียนได้

น.ส.ตรีนุชกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ศธ.ได้ยกเลิกการประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์ หรือ NT และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง หรือ RT ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาออกไป เพื่อลดความเครียดของนักเรียน ตนมองว่า ต่อไปการสอบอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดและประเมินผลนักเรียนทั้งหมด ซึ่งตนมอบหมายให้นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ไปดำเนินการปรับวิธีวัดและประเมินผล และออกประกาศให้สถานศึกษาทราบต่อไป


เคาะแล้ว! สอบ-ไม่สอบปลายภาค นักเรียนอ่านด่วน


"ส่วนที่นักวิชาการเสนอให้หยุดเรียน 1 ปีนั้น ถือเป็นแนวคิดหนึ่ง ซึ่งดิฉันคิดว่าทุกคนมีความหวังดี แต่ ศธ.มองว่าในสถานการณ์นี้ไม่สามารถที่จะหยุดกระบวนการเรียนรู้ได้ มองว่าสถานการณ์โควิด-19 จะเป็นโอกาสที่ทำให้เราปรับกระบวนการเรียนการสอนในอนาคต ไปอีกรูปแบบหนึ่งแทนการเรียนในห้องเรียนแบบเดิม ถือเป็นโจทย์ และเป็นความท้าทายของ ศธ.ที่จะพัฒนาการศึกษาในอนาคต ซึ่งดิฉันได้ตั้งคณะทำงานเพื่อหาทางฟื้นฟูการจัดการเรียนการสอน โดยดูว่าในสถานการณ์นี้ต่อไป ศธ.ควรจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้อย่างไรเพื่อพัฒนานักเรียน" น.ส.ตรีนุชกล่าว

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดการศึกษามาได้ระยะหนึ่ง พบว่าหากเราจัดการสอบแบบเดิมเรียนแบบปกติในสถานศึกษา จะเกิดปัญหา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นักเรียนต้องปรับไปเรียนในรูปแบบอื่น เช่น ออนไลน์ หรือแจกใบงาน ซึ่งการเรียนลักษณธนี้จะไม่เน้นวิชาการอย่างเต็มที่ ดังนั้นการวัดและประเมินผลจะต้องเปลี่ยนตามการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย ที่ผ่านมาการวัดและประเมินผลจะเป็นการสอบ โดยให้นักเรียนกาคำตอบที่ถูกต้องด้วย ก ข ค ง แต่การเรียนในปัจจุบันต้องยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนนั่งทำข้อสอบแล้ว โดยปรับการวัดและประเมินผลด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การสอบผ่านรูปแบบใบงาน การปฏิบัติ แฟ้มสะสมงานแทน เป็นต้น


เคาะแล้ว! สอบ-ไม่สอบปลายภาค นักเรียนอ่านด่วน


เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนภาคเรียนที่ 2 จำเป็นต้องมีสอบเพื่อเลื่อนชั้นหรือไม่ ตนมองว่าประเด็นนี้มีปัจจัยหลายอย่างเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเรียนของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 หรือนักเรียนที่จะต้องไปเรียนต่อต่างประเทศ หากไม่มีการสอบเพื่อให้จบหลักสูตร นักเรียนอาจมีปัญหาในการใช้ผลการเรียนไปศึกษาต่อได้ สพฐ.จะต้องไม่ให้นักเรียนทุกคนเสียสิทธิ แต่จะต้องหาวิธีการวัดและประเมินผลให้ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยให้โรงเรียนเป็นผู้กำหนดการวัดและประเมินผลเอง ภายใต้จุดเน้นที่ว่านักเรียนทุกคนต้องไม่เสียโอกาส

"ส่วนการวัดและประเมินผลของโรงเรียนแต่ละแห่ง จะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้มีการปล่อยเกรดนั้น ต้องยอมรับว่าบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง และครอบครัวแต่ละครอบครัว ไม่มีความเท่ากันอยู่แล้ว ดังนั้นการวัดและประเมินผลในสถานการณ์เช่นนี้ก็ต้องประเมินเพื่อให้เห็นว่านักเรียนมีการพัฒนา ส่วนจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้นักเรียนสามารถไปแข่งขันได้ ผมมองว่าต้องรอสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้วค่อยมาเติมทักษะให้นักเรียนต่อไป" นายอัมพรกล่าวด้านนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า การวัดและประเมินผลของสถานศึกษาใน สอศ.นั้น ทางคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้หารือเพื่อหาทางยืดหยุ่นให้กับสถานศึกษาในสังกัด เนื่องจากการวัดและประเมินผลของ สอศ.จะวัดทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ การวัดและประเมินผลโดยเฉพาะการสอบปฏิบัติ อาจจะติดขัด เพราะนักศึกษาไม่ได้เข้ามาเรียนในสถานศึกษา ดังนั้น คณะกรรมการ กอศ.จึงมีมติให้สถานศึกษามีความยืดหยุ่นในการวัดและประเมินผล ของปีการศึกษา 2564 หากสถานศึกษาแห่งไหนสามารถสอบปฏิบัติและสอบทฤษฎีในภาคเรียนที่ 1 ได้ ก็ดำเนินการไป แต่หากสถานศึกษาแห่งไหนไม่สามารถสอบปฏิบัติ สามารถรวบยอดไปสอบภาคเรียนที่ 2 ครั้งเดียวได้เลย

เครดิต :
เครดิต :เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์มติชน


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
คุณ : sdfgfg
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.7.85.123

171.7.85.123,,mx-ll-171.7.85-123.dynamic.3bb.in.th ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
ท่านครับ เกรดต้องออกเทอมแรกก่อนครับ


[ วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 19:32 น. ]
คุณ : พ.ต.ต.เพชราวุธ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 110.168.248.145

110.168.248.145,,ppp-110-168-248-145.revip5.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
ทำไปเถอะแล้วแต่ท่านจะว่าไป เราไม่รู้หรอก ทุกวันนี้โรงเรียนโง่ ๆ เขตพื้นที่โง่ ๆ ยังมีเลย เช่น ให้ส่งเอกสารรับเงิน 2,000 บาท คือ สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง สำเนาหน้าสมุดธนาคาร แต่ให้ครูที่ปรึกษาเซ็นรับรองสำเนาให้ บ้าชัด ๆ เอกสารใครเจ้าตัวต้องเป็นคนเซ็นสิ ราชการทุกวันนี้สอบวัดความรู้หรือวัดว่าใครโง่รับคนนั้นเข้ามา มีแต่โง่ ๆ เพ


[ วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 19:55 น. ]
คุณ : ผู้ปกครอง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.206.219.195

223.206.219.195,,mx-ll-223.206.219-195.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
ช่วยผู้ปกครอง 2000 บาท ควรให้สถานศึกษารับรอง..โดยงานทะเบียนตรวจเลข 13 หลัก ..ไม่งั้นเจอ ผู้เรียนผี ผี พ้นสภาพแล้ว ขอใช้สิทธิ์ แนวปฏิบัติ เอกสารฯ การรับรอง..ต้องชัดเจน...ห่วง ถึงผู้ปกครอง ทะลุ 100% เลย นโยบายดีมากๆๆ( วัคซีน.ยังมีช่องว่าง....???)


[ วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 21:08 น. ]
คุณ : ????
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.8.44.221

58.8.44.221,,ppp-58-8-44-221.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
ห่วยตั้งแต่หัวยันหาง.. สงสารเด็กๆ สมัยนี้นะ ยิ่งนักศึกษาที่เพิ่งจบตกงานเพียบ....บาปกรรมพวกที่บริหารประเทศห่วยๆ ขอให้ความซวยไปตกยังลูกหลานมันให้หมด


[ วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 21:14 น. ]
คุณ : ช่วยกันระดมความคิด
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.206.159.36

223.206.159.36,,mx-ll-223.206.159-36.dynamic.3bb.in.th ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
ไม่ทราบว่าการวัดและประเมินบางวิชาจำเป็นไหมต้องเป็นข้อเขียนอย่างเดียว ให้เป็นการสอบปากเปล่าโดยให้เด็กอัดเทป อัดคลิปส่งได้ไหม โดยส่งเป็นอีเมลหรืออะไรที่สะดวกทั้งครูและเด็ก ถ้าใช้วิธีนี้ครูต้องคิดคำถามที่สามารถวัดความรู้สติปัญญาเด็กได้มากกว่าแค่ความจำ เน้นการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ประเด็นง่ายๆ ไม่ต้องลึกซึ้งมากจนเกินความสามารถเด็ก ปล ปัญหาการเรียนการสอนปัจจุบัน บางทีเกิดจากผู้สอนที่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนของตัวเองเหมือนกันนะ เคยสอนแบบไหน ก็จะยึดติดแบบนั้น ทั้งๆที่สถานการณ์มันไม่เอื้อแล้ว ซึ่งตรงนี้ ก็ต้องปรับทัศนคติ ต้องคุยกัน เพราะบางครั้งอาจเกิดจากความไม่ถนัดในเทคโนโลยีที่ต้องนำมาใช้ ต้องหาผู้ช่วยให้เขาสบายใจ อีกอย่างครูต้องยอมรับว่าต้องมีภาระการตรวจงานเด็กที่ต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าที่เคยทำ ตรงนี้อาจแก้ไขได้โดยลดปริมาณงาน แต่เน้นคุณภาพงานที่ส่ง เด็กเองก็จะได้ไม่เครียดจากการบ้านทุกวิชาที่ท่วมหัวจนเกิดภาวะซึมเศร้า รู้สึกเบื่อและทิ้งการเรียนไปในที่สุด อยากให้ช่วยกันคิดหาทางแก้


[ วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 23:24 น. ]
รวมข่าวในกระแส คลิ๊กเลย ++
กระทู้เด็ดน่าแชร์