นักเรียนจะเร่งสปีดการเรียนรู้ในเวลาน้อยนิดอย่างไร?


นักเรียนจะเร่งสปีดการเรียนรู้ในเวลาน้อยนิดอย่างไร?

ศึกษาเพิ่มเติมจากบทเรียนออนไลน์
แม้ว่าบทเรียนออนไลน์ที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยนั้นจะเป็นการเยียวยามากกว่าที่จะเป็นรูปแบบที่ใช้ทดแทน แต่ข้อดีข้อบทเรียนออนไลน์คือ การที่นักเรียนสามารถจะดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้ ซึ่งน่าจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ มากขึ้น ซึ่งถ้านักเรียน เรียนรู้ควบคู่กันระหว่างบทเรียนออนไลน์กับการเรียนรู้ในห้องเรียนตามปกติก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียน

ห้องสมุดของโรงเรียนนั้น อาจไม่ได้มีหนังสือมากมายเมื่อเทียบกับห้องสมุดประชาชน หรือห้องสมุดใหญ่ ๆ ที่ดำเนินการโดยเอกชนต่าง ๆ แต่ห้องสมุดของโรงเรียนนั้นส่วนใหญ่มีการรวบรวมหนังสือที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น แบบเรียน สารานุกรม หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแม้แต่หนังสือเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่างๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดีและก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ที่จะค้นหา นอกจากนี้ ห้องสมุดก็เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศเหมาะสมสำหรับนักเรียนในการใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้นอกเวลาเรียนอีกด้วย

สืบค้นในอินเตอร์เน็ต

ทุกวันนี้อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างมาก เราสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและยังสามารถสืบค้นหาข้อมูลและสาระความรู้ต่าง ๆ จากสิ่งนี้ได้ด้วย ซึ่งความเป็นจริงแล้วอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นองค์ความรู้ แต่เป็นสะพานที่เป็นสื่อช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลที่ช่วยอธิบายในส่วนของเนื้อหาที่ไม่เข้าใจได้ เพียงแต่ต้องเฟ้นหาข้อมูลที่มีความถูกต้อง เพราะในโลกอินเตอร์เน็ตนั้นมีทั้งข้อมูลที่เป็นจริงและข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้อมูลเก่าและข้อมูลใหม่ ดังนั้นจึงควรเลือกศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้

สอบถามครูผู้สอน

สำหรับเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ นักเรียนควรรีบสอบถามครูผู้สอนโดยเร็ว เพื่อให้ทราบและทำความเข้าใจในบทเรียนนั้นและสามารถต่อยอดไปบทเรียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไม่ติดขัด ซึ่งการสอบถามครูผู้สอนนั้น สามารถกระทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การสอบถามครูผู้สอนในคาบเรียน สอบถามนอกเวลา หรือ สอบถามผ่านโปรแกรมสนทนาหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เปิดไว้เป็นการเฉพาะ เป็นต้น ​

จัดทำเอกสารสรุปบทเรียน

เอกสารสรุปบทเรียนเป็นสิ่งที่ทำขึ้น เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถจดจำสาระสำคัญของบทเรียนนั้น ๆ ได้ และยังสามารถทำให้การทบทวนบทเรียนดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการจัดทำเอกสารสรุปบทเรียนนั้น ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนเสมอ เพราะนักเรียนสามารถที่จะทำขึ้นมาได้ด้วยตัวเองตามรูปแบบการรับรู้ของแต่ละคน ซึ่งอาจใช้เทคนิคหลาย ๆ แบบ เช่น การเขียนสรุปความ การยกตัวอย่าง การสื่อความหมายด้วยภาพ หรือการใช้สีสันที่หลากหลายต่าง ๆ ในการสร้าง แล้วทำให้ให้เอกสารสรุปบทเรียนมีความน่าอ่านและช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจมากในบทเรียนนั้น ๆ มากขึ้น

ทำข้อสอบเก่า

นักเรียนสามารถประเมินระดับความรู้ของตัวเองจากการทำข้อสอบเก่า ๆ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนทราบถึงส่วนที่ตัวเองทำได้ และส่วนที่ตัวเองยังทำไม่ได้ และช่วยให้มีเวลาเพียงพอในการไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับการสอนที่แท้จริง นอกจากนี้ การทำข้อสอบเก่ายังช่วยให้นักเรียนทราบถึงจุดเน้นและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมากใช้ในการออกข้อสอบ และบางครั้งในการออกข้อสอบของครูผู้สอนหรือแม้แต่การสอบวัดผลระดับประเทศ ก็มักจะมีการสอดแทรกข้อสอบที่เคยใช้มาก่อนด้วย ซึ่งสิ่งนี้นับเป็นคะแนนพิเศษที่นักเรียนมักจะได้จากการทำข้อสอบเก่า ๆ เป็นประจำ

รวมกลุ่มติวเตอร์

ด้วยเวลาที่กระชั้นชิด ทำให้การศึกษาและทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองให้ครบถ้วนนั้น เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ดังนั้นการรวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อช่วยเหลือกันในการทบทวนบทเรียนในวิชาต่าง ๆ จึงเป็นแนวทางที่ทำให้นักเรียน รวมถึงเพื่อนในกลุ่มมีความเข้าใจและองค์ความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงช่วยให้เรียนรู้เนื้อหาได้ครบถ้วนและทันเวลา จึงเวลาวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับการเรียนที่ต้องเร่ง รัดแบบนี้

อย่าลืมว่าเวลาสำหรับปีการศึกษานี้กำลังจะหมดลงในไม่ช้า และไม่แน่ว่าในเวลาที่เหลืออยู่ เราอาจต้องเผชิญกับการสถานการณ์การระบาดจนถึงขั้นปิดสถานศึกษาอีกหรือไม่ ดังนั้นครูผู้สอนรวมถึงผู้ปกครองจึงควรต้องกำชับนักเรียนถึงการเตรียมตัวสำหรับการเรียนที่ต้องเร่งรัดมากขึ้น เพราะถ้ายังคงมุ่งหมายกับเส้นทางการศึกษาที่ตัวเองต้องการ การปรับตัวอย่างกระตือรือร้นในครั้งนี้ก็ถือเป็นบทพิสูจน์ที่จะชี้ชัดได้ว่านักเรียนนั้นมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้เพื่ออนาคตของตัวเองมากน้อยแค่ไหนนั่นเอง

เครดิตแหล่งข้อมูล : trueplookpanya


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์