5 เหตุผลที่ครูควรเปิดใจให้ e-Book


5 เหตุผลที่ครูควรเปิดใจให้ e-Book

1) สอนง่ายขึ้นด้วย ‘สื่อประกอบการสอน' ใน e-Book
เนื่องจาก e-Book สามารถเพิ่มภาพ วิดีโอ หรืออินโฟกราฟิกประกอบเนื้อหาการเรียนรู้ได้หลากหลาย จึงช่วยให้ครูอธิบายแนวคิดของบทเรียนนั้น ๆ ได้ง่าย และชัดเจนขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น ในขณะที่ครูเล่าเรื่องการทำงานของระบบสุริยะจักรวาล นักเรียนก็สามารถรับชมคลิปที่เกี่ยวข้อง และทำความเข้าใจแบบเห็นภาพไปพร้อม ๆ กันได้

2) สอดแทรก ‘Gamification' ใน e-Book ให้การสอนน่าสนใจขึ้นได้
ห้องเรียนไม่ได้เป็นเพียงแหล่งเรียนรู้สิ่งใหม่ แต่ยังเป็นสถานที่ให้เด็ก ๆ ได้แข่งกันทำคะแนนให้ดีในแต่ละวิชาด้วย โดย Gamification* เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแนว Active Learning ที่กระตุ้นให้เด็กอยากพัฒนาตนเอง ซึ่งการสอนด้วย e-Book จะสามารถสอดแทรกเกมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ไว้ในคาบเรียนได้อย่างสะดวก สร้างบรรยากาศการแข่งขันที่ดีในห้องเรียน

*Gamification คือ การบูรณาการกลศาสตร์เกมเข้าไปในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้รางวัลเพื่อจูงใจให้กับผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้

3) กระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

เมื่อครูใช้ e-Book เป็นสื่อการสอน นักเรียนมักให้ความสนใจมากขึ้น ด้วยความที่เนื้อหาไม่ได้มีแต่ตัวหนังสือ หรือข้อความชวนตาลาย แต่ยังมีวิดีโอ ไฟล์เสียง และภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสื่อ Interactive เหล่านี้ ไม่เพียงช่วยให้ห้องเรียนมีชีวิตชีวาแต่ยังกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด Willing to Learn ส่งผลให้ทำความเข้าใจ และจดจำได้ดีขึ้น

4) e-Book ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมในห้องเรียน

การเรียนผ่าน e-Book ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับบทเรียน เด็ก ๆ และครูสามารถโน้ตคำอธิบายเพิ่มเติม เน้นข้อความ ไปจนถึงบุ๊กมาร์กหน้าสำคัญ และค้นหาคำในโมดูลหลักสูตรร่วมกันได้ อีกทั้งครูยังสามารถแนบลิงก์อ้างอิง ให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องไปสืบค้นเองในเว็บไซต์

5) แบ่งปันข้อมูล และทำงานร่วมกันง่าย

ในยุคโซเชียลมีเดียที่การอัปโหลด แบ่งปันเนื้อหาข้อมูล และแสดงความคิดเห็นแทบจะเป็นกิจวัตรประจำวัน e-Book กลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเรียนรู้ในห้องเรียน ที่ส่งเสริมให้เกิดการทำงาน แชร์ความรู้ และการสื่อสารระหว่างกันของทั้งนักเรียนกับนักเรียน รวมถึงนักเรียนกับครู แบบเดียวกับที่ปฏิสัมพันธ์กันบนอินเทอร์เน็ต

เครดิตแหล่งข้อมูล :aksorn


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์