สี มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย อย่างไร


สี มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย อย่างไร


สอนเรื่องสีให้เด็กปฐมวัยสำคัญอย่างไร


ผศ.บุบผา เรืองรอง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวถึงความสำคัญของการสอนเรื่องสีให้เด็กปฐมวัยไว้ว่า รอบ ๆ ตัวเรา มีสีเป็นองค์ประกอบของทุกสิ่งบนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ สีมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ท้องฟ้า ใบไม้ ดอกไม้ สีผิวของคน สีตา สีผม เป็นต้น และมนุษย์ยังสร้างสรรค์สีขึ้นมาอีกมากมาย

แสดงให้เห็นว่าสีมีความสำคัญต่อมนุษย์เรา สีนอกจากจะมีความสวยงามทำให้สิ่งต่าง ๆ ชวนมองแล้ว สียังแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป สีที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนี้ จะมีความเข้มในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่สีอ่อนไปจนสีเข้ม มนุษย์นำสีที่สร้างสรรค์ขึ้น แต่งเติมในวัตถุทุกอย่างในโลกนี้ ดังนั้น การสนับสนุนให้เด็กสังเกตสีของวัตถุตามธรรมชาติและวัตถุที่ผลิตจากคนเรา จะทำให้เด็กรู้จักสีต่าง ๆ ระดับความเข้มจางของสี แหล่งที่มาของสี การนำสีมาใช้ประโยชน์หรือการเกิดประโยชน์จากสี และเรียนรู้ความรู้สึกที่สัมผัสสี เพราะสีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคนเรา

สี : ช่วยกระตุ้นพัฒนาการรอบด้าน

1. ช่วยให้เด็กปฐมวัยเข้าใจโลกและสิ่งที่อยู่รอบตัว คือ สีเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของวัตถุ และสีจะเกี่ยวข้องกับตัวเด็ก เพราะสีอยู่ที่ตัวเด็กเองตลอดทั่วร่างกาย ทั้งสีผม สีผิว สีนัยน์ตา สีเล็บ สีฟัน เป็นต้น สีช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางด้านการมองของเด็กได้อย่างดี

2. สีช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง เด็กมีความรู้สึกต่อสีหรือสีสร้างความรู้สึกให้แก่เด็กได้ โดยเฉพาะหากเด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและหลากหลาย สิ่งเหล่านี้จะไปกระตุ้นสมองทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายเส้นใยประสาทและทำให้เส้นใยประสาทอยู่คงทน

3. สีช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การสัมผัสรสชาติทั้งหลาย เด็กอาจใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเข้าไปสัมผัสกับวัตถุหรือเหตุ การณ์ เป็นเหตุให้เด็กเกิดการสังเกตและได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุนั้นได้

4. การสังเกตสีเป็นพื้นฐานข้อมูลสำหรับเด็ก การมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ว่ามีสีหลากหลาย ทั้งเหมือนกันและแตกต่างกัน เด็กก็จะเรียนรู้การจำแนกประเภทต่อไป การจำแนกประเภท คือ การแบ่งพวกหรือคัดแยกวัตถุตามกระบวนการ การจำแนกนี้เกิดจากเด็กสามารถเปรียบเทียบและบอกข้อแตกต่างของคุณสมบัติของวัตถุนั้น ๆได้

5. การเรียนรู้เรื่องสีมีผลต่อการพัฒนาภาษาของเด็ก เมื่อเด็กได้เห็นสี ได้ยินคำศัพท์เกี่ยวกับสี ได้สัมผัสสี มีอารมณ์และความรู้สึกเกี่ยวกับสี ก็จะเป็นการเร้าและเสริมการรับรู้ให้เด็กมีการใช้ภาษา จนกระทั่งสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารต่อไป

6. นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ความรู้เรื่องสีที่เด็กเรียนรู้ จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เด็กสามารถเลือกสวมเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายสีที่โรงเรียนกำหนดได้ เด็กจึงเป็นผู้มีวินัย เมื่อเขาจะข้ามถนน เขาจะเลือกข้ามทางม้าลาย เพราะม้าลายใช้สีขาวดำ เป็นสัญลักษณ์ตามกฎจราจร เป็นต้น

เห็นแบบนี้แล้ว คุณครูคงต้องหากิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่องสีจากสิ่งต่างๆรอบตัว มาสนับสนุนและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆได้แล้

เครดิตแหล่งข้อมูล :aksorn


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์